Kristersson har gått vilse i riksdagshuset

Efter att Björklund och Lööf i dag sagt nej till Kristerssons regeringsförslag kommer regeringskrisen att förlängas. M-ledaren har hittills misslyckats med allt.

Björklund nämnde ”Stockholmsmodellen” men MP:s 16 mandat räcker inte för skapa majoritet för allianssidan på Helgeandsholmen.

Liberalerna skulle kanske kunna gå över till de rödgröna men det ger inte heller majoritet.

Det enda parti som i ett slag kan förändra situationen är C. Om C går till de rödgröna ger det de 175 mandat som behövs.. Men det ville inte Lööf veta av i dag även om hon kanske inte var fullt så kategorisk som tidigare.

Återstår att då att både C och L går till de rödgröna – det kunde möjligen vara ett rimligt alternativ. Lööf verkade inte helt avvisande till den tanken.

En  annan ”lösning” kan visa sig vara extraval, men det skulle kunna vara mycket riskabelt både för MP och L.

Publicerat i Riksdagspolitik | Etiketter | Lämna en kommentar

Ack så korkat…

Arla hävdar att denna produkt är ekologisk. Men det är ett minst sagt dubiöst påstående eftersom det finns plast både i skruvkorken och själva förpackningen. Arla är tyvärr ett miljöproblem.

Vi får dagligen via massmedia veta hur plast av olika slag hamnar i naturen och inte minst i våra hav. Plasten håller på att bli ett hot både mot djuren och oss själva.

Vad kan vi då göra åt det? Det mycket som kan – och måste – göras.

Ett exempel är plastkorkarna som blivit allt vanligare i förpackningar för mjölk och andra drycker. Plastkorkarna hör inte hemma i ett hållbart samhälle. Det finns alternativ men de har blivit allt ovanligare i butikshyllorna.

På exempelvis mjölkförpackningar finns plasten både i och korken och i anslutningen i själva förpackningen. De hamnar vanligen på deponierna, i förbränningen – eller i naturen där de bland annat är skadliga för djuren. Tre dåliga ”lösningar”. En del lämnas av medvetna konsumenter i återvinning och det förstås bättre – men det är heller inte optimalt.

Under hela sin livstid avger plastkorkarna – liksom andra plastprodukter – skadliga växthusgaser under hela sin livstid. Först vid tillverkningen, sedan vid förvaringen och därefter vid återvinningen.

Slutsatsen är ganska självklar: Vi måste minska plastanvändningen. Det är enkelt att börja genom att slopa plastkorkarna. Då hävdar tillverkarna förstås att de toppar försäljningsstatistiken. Men det är självklart när alternativen är så gott som osynliga i butikerna.

Stora Arla borde vara ett föredöme och fixa detta – istället för att vara ett miljöproblem.

Plastkorkarna kan tyckas vara en liten fråga. Men så är det inte eftersom de oerhört vanliga och många. De är en produkt av de klimat- och hälsoskadliga kemikalie- och fossilbranscherna. Det är hög tid för exempelvis EU att komma med effektiva regelverk mot plastförpackningarna – för medborgarnas hälsa och välbefinnande.

Åke Askensten
(Tidigare publ i Miljömagasinet)

 

Publicerat i Klimat, Plast | Etiketter , | Kommentarer inaktiverade för Ack så korkat…

Applebutik är ett problem för stadmiljön

Apple vill bygga ett butikshus i Kungsträdgården, Stockholms mest prominenta park. Planerna är  ett stadsmiljöproblem.
Göran Folin, Alternativ Stad, har skrivit informativt om detta och jag återger här hans text:

Det samråd som startats om ny detaljplan för Apples planerade butik i Kungsträdgården är avgörande för parkens framtid. Bara ett kraftigt Nej Tack från stockholmarna kan möjligen förhindra att planerna på en katastrofal kommersialisering av parken genomförs.

Smått skandalöst därför att samrådet startas då det är semestertid för både medborgarna och deras organisationer, och därtill mitt i Almedalsveckan som upptar landets politiska intresse. Och även om tiden är utsträckt riskerar frågan att längre fram drunkna i valrörelsen. Därigenom försvåras den breda uppslutning från stockholmarnas sida som vi hoppas på och verkar för.

Man kan vid en hastig genomläsning se att uppläggningen går helt i Apples intresse såtillvida att enda alternativet som anges till deras nybygge är den nuvarande byggnaden. Detta är precis vad Apple hela tiden har fört fram i sitt lobbyarbete. Alternativet att kommunen köper ut tomträtten och gör en parkentré värdig platsen finns inte med ens som en tanke. Ändå är det vad den starka kritiken krävde då Apple presenterade sin plan i början av 2016.

Och det är också vad många politiker helst vill, men överlag tycks de ha gett upp inför kostnaderna och inför den ekonomiska giganten Apples hot att förlägga sin flaggskeppsbutik på annan ort och sälja tomträtten till en snabbmatskedja.

Hur det gått till från första början när politikerna försatt sig i denna situation av uppgivenhet är så full av frågetecken att man bara kan hoppas på att undersökande journalister går på djupet med denna sorglustiga historia.

Stadsmiljögruppen Alternativ Stad/Göran Folin, tel 073-073 11 88

Publicerat i Uncategorized | Etiketter | Kommentarer inaktiverade för Applebutik är ett problem för stadmiljön

Så tar kommunistkapitalisterna över

Det diktatoriskt styrda Kina är sedan länge en militär och ekonomisk stormakt. Kommunism och kapitalism blandas här i aldrig tidigare skådad blandning.Och mera kommer.

Nu börjar allt fler bli oroliga över att den kinesiska   regimen och dess företag konsekvent expanderar även utanför landets gränser. Frågan är var det kommer att sluta. Hur är det med de ekomiska ambitionernas koppling till de poltiska?Den kommunistkapitalistiska expansionen sker både storskaligt och småskaligt.

En av de riktigt stora händelserna inträffade 2005 då kinesiska Lenova köpte PC-enheten av det amerikanska flaggskeppet IBM. Sedan har det rullat på världen över. Börserna är globala. Handeln är i mångt och mycket oreglerad – utom i Kina. Där styrs det mesta med järnhand.

Afrika har blivit ett speciellt och ganska lätthanterat mål för de kinesiska företagen. Kinas investeringarna på den afrikanska kontinenten är mycket omfattande – liksom inflytandet. Inte så förvånande eftersom det handlar om en ekonomisk jätte i en en världsdel med låg levnadsstandard men   med stora mineraltillgångar. I Afrika är behovet av ny infrastruktur stort och Kina ställer villigt upp med lån. Pekings kassakista verkar vara lika gigantisk som valutaöverskottet.

Även i Sverige försöker kinesiska företag få inflytande. För några år sen etablerade sig Bank of China på en adress invid Stureplan i Stockholm.

2017 anmälde två kinesiska företag intresse av att i Brofjorden (Lysekil) bygga vad som skulle bli Nordens största containerhamn. Stora investeringar i järnväg, broar och annan infrastruktur fanns med i bilden. Men reaktionerna blev starka och kineserna drog sig ur.

De ofinansierade svenska höghastighetsbanorna är en sockerbit för riskkapitalister och andra. Kinesiska investerare visade redan 2017 intresse för att bygga och/eller finansiera höghastighetsbanor mellan Stockholm och Oslo.

Men eventuella kinesiska investeringar i Sverige är bara småpotatis jämfört med vad som händer i övriga världen. Det är till exempel anmärkningsvärt att kinesiska intressenter köper skolor i USA och exporterar varor för enorma belopp. Trump morrar men börja kanske så smått inse att USA inte har så mycket att vinna på ett handelskrig mot Kina – och inte heller mot grannarna Mexiko och Kanada. EU är heller inte att leka med.

De kinesiska makthavarna är nog inte speciellt oroade över Trumps utbrott. Han uppmuntrar snarare till ökade insatser i övriga världen. Kina vill exempelvis etablera ”den ny sidenvägen” ett jättelikt projekt som genom ny infrastruktur ska binda samman landet med Afrika, Europa och Mellanöstern.

Men vem är det som de berörda länderna lierar med sig i projekten? Jo, en diktatur. Omvärlden verkar med få undantag blunda för att Kinas regim nonchalerar mänskliga   rättigheter och yttrandefrihet, torterar Falun Gonganhängare, ockuperar Tibet och bygger konstgjorda militäröar i Sydkinesiska Sjön.

När det verkligen gäller väger de politiska ideologierna lätt mot pengarna. Men själva behöver vi inte köpa produkter som kommer från diktaturer.   Konsumentmakten är i teorin stor men är tyvärr inte särskilt använd.

Åke Askensten

(Publicerat i Miljömagasinet nr 25, 2018)

Publicerat i Utrikes | Etiketter | Kommentarer inaktiverade för Så tar kommunistkapitalisterna över

BOSTADSPROBLEM TILL FRUKOST

Var på frukostmöte hos Stockholms handelskammare 15 juni. Det handlade främst om byggkostnader/boendekostnader och snabbare planprocess. På plats var företrädare för det tyska byggföretaget Bonava, KTH, KD, S och SKL.

Bonavas Olle Boback berättade hur man i Berlin minskar möjligheterna att överklaga detaljplaner. För att få ner boendekostnaderna för hyresgäster med låga inkomster åläggs byggherrarna att i ett projekt ha minst 25 % lägenheter med lägre hyra. Detta finansieras genom högre hyror på de övriga bostäderna i projektet. En tysk variant av ”social housing”.

Alla i panelen ville att allt i den svenska byggprocessen ska gå snabbare och KD:s företrädare var uttalat kritisk mot det kommunala självstyret. Det finns förhoppningar om en blocköverskridande byggpolitisk överenskommelse efter valet. Det lär dock bli svårt så länge alliansarna håller fast vid sina marknadshyror, ett ord som inte nämndes i diskussionen.

Här länk till en prognos om vad som skulle hända i en stad som Stockholm om det blir marknadshyror. Ingen rolig läsning utom för fastighetsägarna.
https://www.hemhyra.se/nyheter/ny-rapport-hyran-okar-med-50-procent-vid-marknadshyra/

Publicerat i Bostäder, Bostadspolitik | Etiketter , , | Kommentarer inaktiverade för BOSTADSPROBLEM TILL FRUKOST

Kvartalspolitik duger inte när det handlar om liv eller död

Det är i och för sig ingen nyhet att dålig luft dödar. Men när det  som enligt WHO handlar om 7 miljoner dödsfall borde politiker i hela världen börja införa kraftfulla åtgärder.

Till de beräknade dödstalen kommer alla sjukdomsfall. Den mest alarmerande siffran i artikeln är kanske ändå att mer än 90 procent av världens befolkning beräknas andas in hälsofarlig luft.

Här behövs åtgärder i smått och stort, lokalt och globalt. Men rädslan för att sätta in rejäla åtgärder fortfarande stor – trots att den handlar om liv och död för så många människor.

Sverige vill vara ett föregångsland när det gäller ren luft och rent vatten. Men ändå finns det ett motstånd bland en del politiker mot relativt små åtgärder som miljözoner i citykärna i någon stad eller måttlig flygskatt. För att inte tala om de stora åtgärderna.

Speciellt när det är valår verkar det vara kvartalspolitik som gäller när det handlar om så viktiga frågor för vår hälsa och framtid. Vårt jordklot är i fara men det viktigaste är att det är val i år. Uppenbarligen.

https://www.dn.se/nyheter/varlden/who-miljoner-dor-av-dalig-luft/

Publicerat i Klimat, luft, Luftföroreningar | Etiketter , | Kommentarer inaktiverade för Kvartalspolitik duger inte när det handlar om liv eller död

Dålig luft tar många liv i Stockholms län

Den nya rapporten innehåller information visar att riskerna med dålig luftkvalitet har underskattas. De nya siffrorna borde rimlig innebära att de politiska motståndarna till miljözoner tänker ett varv till.

En ny rapport från Östra Sveriges Luftvårdsförbund  visar att baserat på 2015 års luftkvalitet beräknas cirka 1 000 förtida dödsfall per år i Stockholms län på grund av kvävedioxid från trafiken. Rapporten visar även att cirka 23 000 personer i Stockholms län, utsätts för kvävedioxidhalter över miljökvalitetsnormen där de bor.

Högst andel exponerade för kvävedioxidhalter som överskrider miljökvalitetsnormerna fanns i Stockholms stad, Solna och Sundbyberg. Cirka 10 % i Stockholms stad och Solna utsätts för luft över miljökvalitetsmålet (frisk luft). Det är inte fullt lika många som drabbas av dålig luft från PM10 (partiklar).

– Nya beräkningar visar tusen förtida dödsfall per år i Stockholms län på grund av kvävedioxid från vägtrafiken. Det här visar hur allvarligt problemet är med luftföroreningar och hur det drabbar stockholmarnas hälsa, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd i Stockholms stad.

– Ren luft måste prioriteras. Rapporten visar att Stockholms stad, Solna och Sundbyberg har flest invånare som utsätts för kvävedioxid i skadlig mängd. Barn, äldre och sjuka  drabbas hårdast av luftföroreningarna och här måste vi arbeta med ett flertal åtgärder för att fortsätta skapa en stad som är ren och hälsosam för alla, säger Katarina Luhr (MP), miljöborgarråd i Stockholms stad

Publicerat i Sjukdomar, Stadsmiljö | Etiketter , | Kommentarer inaktiverade för Dålig luft tar många liv i Stockholms län

LSS-förslaget ett slag mot den svenska modellen – och välfärden

Om utredningens nya förslag – som blev känt 16 februari – genomförs blir det ett slag mot den svenska välfärden och den omhuldade svenska modellen.

Äldre personer kommer i så fall att diskrimineras än mer än i dag. Rimligen borde man gå åt motsatt håll och låta pensionärer med funktionsnedsättning få samma LSS-villkor som andra.

Det nya förslaget innebär för övrigt försämringar för barn.

Den genomförda kommunaliseringen av delar av LSS är en varningssignal. Det blev en tydlig försämring för de funktionsnedsatta. Enligt en undersökning som presenterades i TV 4 den 22 januari 2018 uppger 90 procent att omsorgen försämrats genom reformen och 70 procent har fått en försämrad ekonomi.

Detta artar sig till en politisk härdsmälta. Vilka partier kan  tänka sig att stå bakom ett så hjärtlöst förslag?

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/regeringens-utredare-avskaffa-assistansen-for-barn-och-gamla

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för LSS-förslaget ett slag mot den svenska modellen – och välfärden

Nu kan skjutningar äntligen minska

Folk skjuts till döds på öppen gata eller på restaurang. Sverige är ett av de värsta länderna i Europa räknat per capita när det gäller skjutningar.

Mest är det kriminella som skjuter varandra. Men ibland kommer oskyldiga emellan. Rädslan sprider sig och de som kan flyttar från de mordstadsdelarna.

Polisen verkar stå handfallen. Folk vågar inte vittna och brottsplatsundersökningarna ger sällan några substansiella ledtrådar. Skräcken liksom narkotikan breder ut sig. Narkotikan är de kriminiella gängens främsta födkrok.

Nu ska Polisen åter prioritera skjutningarna. Samtidigt ska de prioritera en hel del annat som andra former av mord, våldtäkter, smuggling, ekonomisk brottslighet, gränskontroller och spaning efter terrorister samtidigt som blåljuspersonal behöver skydd. Även poliserna behöver ibland skydd vid utryckningar. Snart är nästan allt prioriterat och resultaten blir därefter.

Men sedan årsskiftet har Polisen fått ett nytt hjälpmedel som kan ge helt andra resultat: den skärpta vapenlagen med längre straff och möjlighet att hålla gripna kvar längre vid vapeninnehav. Det minskar gripnas möjligheter att gömma undan vapen och ger Polisen mer tid attt agera. Med fler vapensbeslag kan tidigare brott klaras upp genom jämförelser med kulor och hylsor.

Det är viktigt att Polisen nu mer fokuserar på att ta reda på vilka som har eller kan tänkas ha vapen. Det kan ske genom traditionell spaning, telefonavlyssning och kontroll i bostäder och bilar. Dessutom måste Polisen ha speciella nummer för visselblåsarna att ringa till utan att de fastnr i en växel.Grundläggande är att tullen också blir effektivare.

Det ska inte i ett rättssamhälle råda någon tvekan om att medborgarna ska kunna känna sig säkra på gator och torg. Men dit är det en bra bit kvar. Det är brist på poliser och kommer så att vara under åtskilliga år.

Ännu har den nya vapenlagen ha haft någon märkbar effekt – året har inletts med flera skjutningar. Men på sikt kommer lagen att få stor betydelse.

Nu finns alltså nya möjligheter att sätta de presumtiva skyttarna bakom lås och bom innan de har hunnit mörda någon.

Men mycket lite talas om hur man hjälper de utsatta, ensamkommande eller familjer som socioekonomiskt befinner i ett svårt läge. Den som får en trygg uppväxt blir oftast inte kriminell. De sociala insatserna måste prioriteras i de utsatta områdena så att barnen inte växer upp narkotikabrottslingar och i värsta fall mördare.

Åke Askensten
(publicerad i Miljömgasinet)

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Nu kan skjutningar äntligen minska

Lönepolitiken slår mot välfärden

De styrande, oavsett kulör, vill gärna beteckna Sverige som ett välfärdsland. Och vi vill förstås alla att det verkligen ska vara så. I valrörelsen 2014 sa Stefan Löfven att något är trasigt i Sverige. Andra säger att det finns revor i välfärden.

I en del avseenden håller det på att bli bättre. Det görs tydliga insatser inte minst när det gäller miljö, klimat och kollektivtrafik. Men på delar av den sociala sidan ser det inte så bra ut. Exempelvis håller agerandet inom LSS-området mot personer med funktionsnedsättningar på att utvecklas till något som är helt ovärdigt en välfärdsstat.

Ett övergripande problem – som bland annat märks inom vården och omsorgen – är bristen på personal. Det finns inte längre några viktiga branscher där det är överskott på folk.

Det finns flera skäl till att vi fått denna situation. Ett är att utbildningspolitiken släpar efter men där anstränger man sig för ta igen förlorad mark. Ett annat skäl är befolkningsökningen kopplad till att vi blir allt äldre och därmed också allt sjukare.

Att utbilda folk är en lång process. Samma gäller i hög grad också samhällsplaneringen. Efterfrågan på bostäder, skolor, sjukvård och kollektivtrafik ökar med en tydlig obönhörlighet. Men lika tydligt är att planeringen släpar efter.

Om detta kan det skrivas mycket. Men här och nu ska det handla om lönepolitiken inom den offentliga sektorn. En lönepolitik som hotar den välfärd som alla vill ha men som inte är gratis.

Det är brist på läkare, sjuksköterskor, socialsekreterare, poliser, tekniker och till och med bussförare. Listan kan göras längre, mycket längre.

Alla dessa yrken är intressanta i sig. Men bristen beror i stor utsträckning på lönesättningen. Det finns begrepp som marknadskrafter och marknadslöner – be båda hänger ihop som ler och långhalm.

Till mest problematiska i den offentliga sektorn hör sjukvården. Stängda vårdavdelningar och lång väntetider även för något så allvarligt som cancer.

En grund för problemen inom vården är just de för låga lönerna som i sin tur orsakar personalbrist. Med brist på personal blir arbetsmiljön allt sämre och då söker sig många bort. Den onda cirkeln är tydlig.

Bemanningsföretagen växer – och inom vården handlar det inte längre bara om glesbygden. Hyrpersonalen blir en dyr historia för landstingen när de får betala nästan dubbelt så mycket för en läkare eller sjuksköterska som nyss var anställd hos dem själva. Den offentliga sektorn håller på att skapa en egen form av Ebberöds bank där allt ska vara bra men där pengarna försvinner alldeles i onödan.

Politikerna måste nu tänka om och inse att marknadslönerna är en realitet. Om lönerna inte ökar rejält i den offentliga sektorn så kommer avtappningen till den privata sidan att fortsätta. I förlängningen måste någon betala – och det är allmänheten.

Billigare kommer det inte att bli. Frågan är hur mycket vi är beredda att betala i form av högre skatter och avgifter. Alltså: Vad är välfärden värd?

                                                               Åke Askensten
                                                                  (Tidigare publicerad i Miljömagasinet, okt 2017)

Publicerat i Löner | Etiketter , | Kommentarer inaktiverade för Lönepolitiken slår mot välfärden