Testa trafikkontorets påstående om eken!

Det finns olika uppfattningar om den gamla eken på Oxenstiernsgatan i Stockholm verkligen är farlig. Många ifrågasätter trafikkontorets åsikt att eken måste fällas.

Ett sätt att testa detta är att stänga av Oxenstiernsgatan för trafik under en tid så att man får besked.

Det finns flera förslag om hur eken kan räddas och trafikanterna skyddas. Jag har lagt en motion i kommunfullmäktige om just det och att man bör tar ta fram en räddningsplan för det gamla trädet — som av allt att döma är äldre än staden Stockholm.

Här är motionen:
Motion av Åke Askensten (MP) om att rädda den gamla eken på Oxenstiernsgatan

Den fällningshotade s.k. TV-eken, med adress Oxenstiernsgatan 23, uppskattas vara någonting mellan 500 och 1.000 år gammal. Oavsett åldern så är detta speciellt utformade träd ett konstverk. Ett konstverk som bör bevaras så länge som möjligt.

Stockholmarna har engagerat sig rejält för eken på olika sätt. Dessutom finns det kritiker som menar att allt inte gått rätt till i beslutsprocessen och att det inte räcker med tjänstemannabeslut. Det förefaller också vara oklart om vilken nämnd/förvaltning som har beslutsrätten.

Oavsett detta så är det viktiga att eken räddas och att Stockholms stad tar fram en bevarandeplan.

I diskussionen om eken har flera förslag framkommit. Bl.a. har Geir Hansteen Jörgensen och Johan Lind i media föreslagit hur man kan rädda eken och dessutom göra den till en turistattraktion.

En variant är att bygga ett tak på ena sidan eller båda sidorna av eken, ett tak som klarar de påfrestningar som uppstår om delar av eken skulle rasa. Under taket kan man exempelvis ha en väderskyddad hållplats för bussar och den planerade spårvagnarna. Därutöver kan man staga upp ekens grenar med vajrar. Svaga grenar kan kapas.

FÖRSLAG
Mot bakgrund av ovanstående föreslår jag
att kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en bevarandeplan för eken.

Stockholm den 7 november 2011

Det här inlägget postades i Uncategorized och har märkts med etiketterna . Bokmärk permalänken.