>Sjukvård i kris

>Kerstin och Hans Andersson har skickat denna text mig – och förmodligen till en del andra. En text som väl sammanfattar situationen och som säkert kan gälla många landsting.

I DN 15 okt  kan man läsa att inom landstingets sjukvård p g a brist på vårdplatser/sängar till patienterna har börjat blanda kvinnor och män på salarna. Vi tycker att det är kränkande för patienter och uppmanar landstinget att genast sluta med det.

Patienter har en mycket utsatt situation vid sjukdom och Vi menar att det är ett övergrepp på sjuka personer som inte alltid har kraft att protestera. Detta förfarande är ett tydligt tecken på vårdens förfall och kan annars bara ses i länder där man upplever katastrofer och där sjukvården brutit ihop.

   De flesta välutvecklade europeiska länder har fler vårdplatser per innevånare att erbjuda än Sverige.
   Det är inte acceptabelt att ha en så dålig standard i Stockholm som vi har.
   Dessutom vårdas patienter inte på de avdelningar där kompetensen angående deras sjukdomar och besvär finns, dvs personalen har ej kunskaper att sköta dem på rätt sätt. Detta är en oerhört stor risk för patienten.
   Det räcker inte att personal har generella kunskaper.
   Det är sorgligt att vården försämrats så mycket och att patienter kommer till skada kroppsligen och får men för livet och även i vissa fall dör p g a den låga vårdstandarden i Stockholm.
   Vi uppmanar hälso- och sjukvårdsnämnden att se till att detta upphör och att man ser till att vårdplatserna ökar istället.
  
Vi har fått en mycket låg standard i Stockholm när det gäller sjukvård. Inom sjukvården finns kunskaper om hur man skall ge omvårdnad till patienter på ett etiskt och medicinskt riktigt sätt.
Kan det vara så att den politiska styrningen har försatt landstingets vård i denna ohållbara situation?
Vi som bor i Stockholms län vill ha en modern och välordnad vård som ser till att patienter blir helst friska och i alla fall väl behandlade med omsorg, medkänsla och respekt.

Vi uppmanar landstingets politiker att genast se till man ökar antalet platser. Dessutom skall man genast upphöra med att blanda patienter av olika kön.
Okt 2010

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.