För många parkeringplatser

Eftersom flera har efterfrågat detta lägger jag ut den skrivelse, som vi miljöpartister i exploateringsnämnden i Stockholms kommun, har skickat till exploateringskontoret och nämnden 6 juni 2013.

Skrivelse om parkeringskostnaderna i bostadsproduktionen.

Boendekostnaderna i Stockholm är i många fall orimligt höga. För många stockholmare är det omöjligt att betala i storleksordningen 10.000 kr i månaden i hyra för en nyproducerad 3-rummare och kostnaderna för nya bostadsrätter är också hopplöst höga.

Samtidigt upptar de nya parkeringsplatserna (liksom de gamla) stora ytor som kunde användas bättre. Om Stockholm stad ska kunna bidra till en bättre stadsmiljö och minskad klimatpåverkan bör antalet parkeringsplatser minska.

En kostnadspost som det inte talas särskilt mycket gäller parkeringarna. Enligt uppgifter från Stockholms stad år 2005 kostade en (1) garageplats under jord 200.000-400.000 kr att anlägga – genomsnittskostnaden antogs vara 250.000 kr. En intressant fråga är vad kostnaden uppgår till 2013.

Med hänsyn till ovanstående samt inflation och kostnadsökningar i byggbranschen kan det antas att genomsnittskostnaden nu är över 300.000 kr. Det innebär mer än 2.500 kr per månad och lägenhet om det handar om 1 plats per lägenhet.

Arkitekturstuderanden Vanda Kehr har gjort en del beräkningar, delvis publicerade i Expressen 2 juni 2013, och hon har bland annat kommit fram till följande:
”Stockholms stad har som mål att bygga 100.000 bostäder fram till 2030. Med dagens parkeringsnorm blir det ungefär 1.750.000 kvadratmeter i parkering med hälften i gatuplan och hälften i källare. Den ytan motsvarar ungefär en tredjedel av hela Södermalm. Eller 70.000 ettor på 25 kvadratmeter.”

Trafikverket har nyligen publicerat en rapport om parkeringstal och parkeringsnormer. En rekommendation ar att skilja marknaden for bostäder och bilparkering åt i växande storstäder. På detta satt bedöms ytor i staden på sikt kunna användas på ett effektivt sätt. Detta innebär att nya lösningar som bilfritt byggande, flexibla och mycket låga parkeringstal samt åtgärder med bilpooler och parkeringsköp i hög grad kan ersätta dagens parkeringsnorm.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi att exploateringskontoret får i uppdrag att ge ungefärliga svar följande frågor:

1. Hur mycket ökar boendekostnaden per månad och lägenhet 2013 vid ett parkeringstal på 1,0 per lägenhet?

2. Hur mycket skulle kostnaden per lägenhet minska med vid ett parkeringstal på 0,3 respk 0,1?

3. I vilken utsträckning drabbar kostnaderna boende som inte har behov av parkeringsplats?

4. Vad skulle det bli för konsekvenser om parkeringsnormen slopas helt? Det borde vara möjligt att testa detta i par nya bostadsområden.

5. Vilka synpunkter i övrigt har kontoret på problematiken kring parkeringsplatser vid nyproduktion av bostäder?

Det här inlägget postades i Uncategorized och har märkts med etiketterna . Bokmärk permalänken.