>Ofullständigt om mutor

>De nyinvalda i Stockholms kommunfullmäktige har fått ett dokument med en del etiska riktlinjer. Men när det gäller bjudresor m.m. handlar det bara om ”affärskontakter”. Ingenting om hur man förhåller sig till lobbyistorganisationer etc. En tråkig ofullständighet.
Det är klokast för politiker och andra att alltid ska be den egna organisationen att betala om man inte kan/vill göra det själv. 

Här ett utdrag ur riktlinjerna:
”MUTOR
Vi som är förtroendevalda eller anställda i staden har dagligen kontakt med ett stort antal människor och företag. Vid dessa kontakter riskerar vi att utsättas för otillbörlig påverkan. Vi kanske inte alltid tänker på att erbjudanden och förmåner som vi får från dem vi träffar i tjänsten kan vara olagliga eller olämpliga. För att förhindra korruption finns bestämmelser om mutbrott. Dessa har till syfte att skydda både vår arbetsgivare staden och samhället i stort mot illojalt och felaktigt handlande hos oss förtroendevalda eller anställda.
I staden finns en fast praxis hur vi ska agera om vi erbjuds förmåner av olika slag från personer och företag som vi har kontakt med i våra arbeten. Målet är att ingen ens ska misstänkas för att ta emot mutor.
Lagen gör i princip ingen skillnad mellan om den som erhåller, eller erbjuds, en förmån är anställd i ett privat företag eller arbetar i offentlig verksamhet. De rättsfall som finns visar emellertid att det ställs särskilt höga krav på offentligt anställda, och då särskilt på dem som ägnar sig åt myndighetsutövning, t ex tillståndsgivning, beslut om rättigheter, inspektion., och på dem som arbetar med upphandling och inköp.
Även inom omsorgsområdet ställs höga krav. Där är utrymmet för att ta emot gåvor mycket litet. Endast undantagsvis kan det accepteras och då bara i form av gåvor av trivselkaraktär t ex en enklare blomma, kakor, choklad eller liknande.
Vad som kan bedömas som muta kan variera från fall till fall.”
Okt 2010

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.