Nu hotas ytterligare en park

Allianspartierna i Stockholms stadshus planerar nu ytterligare ett ingrepp mot en park i innerstan. Enligt beslut i den kommunala exploateringsnämnden vill de ta bort och bebygga Karl Staaffs park som ligger vid Biger Jarlsgatan, i gränsområdet mellan Norrmalm och Östermalm.

Det är grundläggande för en hållbar stadsutveckling att parkerna bevaras, inte avvecklas. Exploatering innebär dessutom att en välbehövlig fri yta tas i anspråk i ett redan mycket tätbebyggt område.

Karl Staaffs park har också ett historiskt värde. Parken hette tidigare Spårvägsparken eftersom det där det fanns en avlösningskiosk för spårvagnspersonal. Ännu längre bakåt i tiden fanns där en skampåle för offentliga bestraffningar. Som påpekats i ett tjänsteutlåtande från exploateringskontoret är Stockholms innerstad ett riksintresse, men det bryr sig nämndens majoritet inte om.

Dessutom är det en väl frekventerad park trots den omfattande biltrafiken på Regeringsgatan och Birger Jarlsgatan. Trafiken kommer med automatik att öka om det blir fler kontor och bostäder.

Miljöpartiet vill liksom Socialdemokraterna och Vänsterpartiet bevara parken och de tre partierna har reserverat sig mot beslutet.
Karl Staaffs park juli -13 Fri publDSC00210
Än är sista ordet inte sagt – ärendet kommer upp i kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.

PS. En 4 minuters film i ämnet sänds av Öppna Kanalen Stockholm. Filmen kan också ses på Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=6URKS4Va7GE

 

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.