Sandlådor mot halkeländet!

Alla vintrar uppstår samma problem i Stockholm: stadens entreprenörer klarar inte av att åstadkomma en tillräcklig halkbekämpning. Detta är en etablerad sanning genom åren och problemen har varit speciellt påtagliga de båda senaste vintrarna.

Den bristande halkbekämpningen resulterar i många onödiga olyckor, långvarigt lidande för de drabbade och stora kostnader för samhället.  Dessutom innebär halkriskerna att många, främst äldre och rörelsehindrade, inte vågar sig ut och därmed blir isolerade i sina bostäder. Detta är inte acceptabelt eftersom det  innebär en försämring av livskvalitén.
Det kan tyckas vara enkelt att sanda men sandningsmaskinerna är för få och gatorna för många för att det ska fungera med nuvarande system. Här gäller det att tänka om.
Ute i stadsdelarna finns det en önskan om att hjälpa till med att sanda åtminstone på gångbanorna utanför de egna husen. Men sand saknas. Det finns ett stort behov av sandlådor med tillhörande skopor. Boende, butiksinnehavare och andra lokalintresserade har intresse av detta. I ett första skede kan det vara lämpligt att placera sandlådor i ett par stadsdelar och därefter utvärdera.

Den 21 februari lägger jag och andra miljöpartister en motion om detta i Stockholms kommunfullmäktige. Vi föreslår att fullmäktige ska besluta att ett stort antal sandlådor ska placeras i ett par stadsdelar där halkolyckor är speciellt vanliga.
Feb 2011
Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.