Dålig luft tar många liv i Stockholms län

Den nya rapporten innehåller information visar att riskerna med dålig luftkvalitet har underskattas. De nya siffrorna borde rimlig innebära att de politiska motståndarna till miljözoner tänker ett varv till.

En ny rapport från Östra Sveriges Luftvårdsförbund  visar att baserat på 2015 års luftkvalitet beräknas cirka 1 000 förtida dödsfall per år i Stockholms län på grund av kvävedioxid från trafiken. Rapporten visar även att cirka 23 000 personer i Stockholms län, utsätts för kvävedioxidhalter över miljökvalitetsnormen där de bor.

Högst andel exponerade för kvävedioxidhalter som överskrider miljökvalitetsnormerna fanns i Stockholms stad, Solna och Sundbyberg. Cirka 10 % i Stockholms stad och Solna utsätts för luft över miljökvalitetsmålet (frisk luft). Det är inte fullt lika många som drabbas av dålig luft från PM10 (partiklar).

– Nya beräkningar visar tusen förtida dödsfall per år i Stockholms län på grund av kvävedioxid från vägtrafiken. Det här visar hur allvarligt problemet är med luftföroreningar och hur det drabbar stockholmarnas hälsa, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd i Stockholms stad.

– Ren luft måste prioriteras. Rapporten visar att Stockholms stad, Solna och Sundbyberg har flest invånare som utsätts för kvävedioxid i skadlig mängd. Barn, äldre och sjuka  drabbas hårdast av luftföroreningarna och här måste vi arbeta med ett flertal åtgärder för att fortsätta skapa en stad som är ren och hälsosam för alla, säger Katarina Luhr (MP), miljöborgarråd i Stockholms stad

Publicerat i Sjukdomar, Stadsmiljö | Etiketter , | Kommentarer inaktiverade för Dålig luft tar många liv i Stockholms län

LSS-förslaget ett slag mot den svenska modellen – och välfärden

Om utredningens nya förslag – som blev känt 16 februari – genomförs blir det ett slag mot den svenska välfärden och den omhuldade svenska modellen.

Äldre personer kommer i så fall att diskrimineras än mer än i dag. Rimligen borde man gå åt motsatt håll och låta pensionärer med funktionsnedsättning få samma LSS-villkor som andra.

Det nya förslaget innebär för övrigt försämringar för barn.

Den genomförda kommunaliseringen av delar av LSS är en varningssignal. Det blev en tydlig försämring för de funktionsnedsatta. Enligt en undersökning som presenterades i TV 4 den 22 januari 2018 uppger 90 procent att omsorgen försämrats genom reformen och 70 procent har fått en försämrad ekonomi.

Detta artar sig till en politisk härdsmälta. Vilka partier kan  tänka sig att stå bakom ett så hjärtlöst förslag?

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/regeringens-utredare-avskaffa-assistansen-for-barn-och-gamla

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för LSS-förslaget ett slag mot den svenska modellen – och välfärden

Nu kan skjutningar äntligen minska

Folk skjuts till döds på öppen gata eller på restaurang. Sverige är ett av de värsta länderna i Europa räknat per capita när det gäller skjutningar.

Mest är det kriminella som skjuter varandra. Men ibland kommer oskyldiga emellan. Rädslan sprider sig och de som kan flyttar från de mordstadsdelarna.

Polisen verkar stå handfallen. Folk vågar inte vittna och brottsplatsundersökningarna ger sällan några substansiella ledtrådar. Skräcken liksom narkotikan breder ut sig. Narkotikan är de kriminiella gängens främsta födkrok.

Nu ska Polisen åter prioritera skjutningarna. Samtidigt ska de prioritera en hel del annat som andra former av mord, våldtäkter, smuggling, ekonomisk brottslighet, gränskontroller och spaning efter terrorister samtidigt som blåljuspersonal behöver skydd. Även poliserna behöver ibland skydd vid utryckningar. Snart är nästan allt prioriterat och resultaten blir därefter.

Men sedan årsskiftet har Polisen fått ett nytt hjälpmedel som kan ge helt andra resultat: den skärpta vapenlagen med längre straff och möjlighet att hålla gripna kvar längre vid vapeninnehav. Det minskar gripnas möjligheter att gömma undan vapen och ger Polisen mer tid attt agera. Med fler vapensbeslag kan tidigare brott klaras upp genom jämförelser med kulor och hylsor.

Det är viktigt att Polisen nu mer fokuserar på att ta reda på vilka som har eller kan tänkas ha vapen. Det kan ske genom traditionell spaning, telefonavlyssning och kontroll i bostäder och bilar. Dessutom måste Polisen ha speciella nummer för visselblåsarna att ringa till utan att de fastnr i en växel.Grundläggande är att tullen också blir effektivare.

Det ska inte i ett rättssamhälle råda någon tvekan om att medborgarna ska kunna känna sig säkra på gator och torg. Men dit är det en bra bit kvar. Det är brist på poliser och kommer så att vara under åtskilliga år.

Ännu har den nya vapenlagen ha haft någon märkbar effekt – året har inletts med flera skjutningar. Men på sikt kommer lagen att få stor betydelse.

Nu finns alltså nya möjligheter att sätta de presumtiva skyttarna bakom lås och bom innan de har hunnit mörda någon.

Men mycket lite talas om hur man hjälper de utsatta, ensamkommande eller familjer som socioekonomiskt befinner i ett svårt läge. Den som får en trygg uppväxt blir oftast inte kriminell. De sociala insatserna måste prioriteras i de utsatta områdena så att barnen inte växer upp narkotikabrottslingar och i värsta fall mördare.

Åke Askensten
(publicerad i Miljömgasinet)

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Nu kan skjutningar äntligen minska

Lönepolitiken slår mot välfärden

De styrande, oavsett kulör, vill gärna beteckna Sverige som ett välfärdsland. Och vi vill förstås alla att det verkligen ska vara så. I valrörelsen 2014 sa Stefan Löfven att något är trasigt i Sverige. Andra säger att det finns revor i välfärden.

I en del avseenden håller det på att bli bättre. Det görs tydliga insatser inte minst när det gäller miljö, klimat och kollektivtrafik. Men på delar av den sociala sidan ser det inte så bra ut. Exempelvis håller agerandet inom LSS-området mot personer med funktionsnedsättningar på att utvecklas till något som är helt ovärdigt en välfärdsstat.

Ett övergripande problem – som bland annat märks inom vården och omsorgen – är bristen på personal. Det finns inte längre några viktiga branscher där det är överskott på folk.

Det finns flera skäl till att vi fått denna situation. Ett är att utbildningspolitiken släpar efter men där anstränger man sig för ta igen förlorad mark. Ett annat skäl är befolkningsökningen kopplad till att vi blir allt äldre och därmed också allt sjukare.

Att utbilda folk är en lång process. Samma gäller i hög grad också samhällsplaneringen. Efterfrågan på bostäder, skolor, sjukvård och kollektivtrafik ökar med en tydlig obönhörlighet. Men lika tydligt är att planeringen släpar efter.

Om detta kan det skrivas mycket. Men här och nu ska det handla om lönepolitiken inom den offentliga sektorn. En lönepolitik som hotar den välfärd som alla vill ha men som inte är gratis.

Det är brist på läkare, sjuksköterskor, socialsekreterare, poliser, tekniker och till och med bussförare. Listan kan göras längre, mycket längre.

Alla dessa yrken är intressanta i sig. Men bristen beror i stor utsträckning på lönesättningen. Det finns begrepp som marknadskrafter och marknadslöner – be båda hänger ihop som ler och långhalm.

Till mest problematiska i den offentliga sektorn hör sjukvården. Stängda vårdavdelningar och lång väntetider även för något så allvarligt som cancer.

En grund för problemen inom vården är just de för låga lönerna som i sin tur orsakar personalbrist. Med brist på personal blir arbetsmiljön allt sämre och då söker sig många bort. Den onda cirkeln är tydlig.

Bemanningsföretagen växer – och inom vården handlar det inte längre bara om glesbygden. Hyrpersonalen blir en dyr historia för landstingen när de får betala nästan dubbelt så mycket för en läkare eller sjuksköterska som nyss var anställd hos dem själva. Den offentliga sektorn håller på att skapa en egen form av Ebberöds bank där allt ska vara bra men där pengarna försvinner alldeles i onödan.

Politikerna måste nu tänka om och inse att marknadslönerna är en realitet. Om lönerna inte ökar rejält i den offentliga sektorn så kommer avtappningen till den privata sidan att fortsätta. I förlängningen måste någon betala – och det är allmänheten.

Billigare kommer det inte att bli. Frågan är hur mycket vi är beredda att betala i form av högre skatter och avgifter. Alltså: Vad är välfärden värd?

                                                               Åke Askensten
                                                                  (Tidigare publicerad i Miljömagasinet, okt 2017)

Publicerat i Löner | Etiketter , | Kommentarer inaktiverade för Lönepolitiken slår mot välfärden

Många äldre kan tvingas flytta

I denna blivande skyskrapa – där också priserna är skyhöga – lär inte många pensionärer kunna köpa in sig.

Möjligen att få flytta in den bostad man önskar är begränsad för många. Ett exempel på detta är att många pensionärer ”sitter fast” i sin bostad och har små möjligher att flytta.

Enligt en enkät om gjorts av Hyregästföreningen bland boende i alla åldrar vill hälften av de som bor i hyresrätt byta boendeform och äga sin bostad. Men att köpa en bostadsrätt eller villa i områden med bostadsbrist och höga priser, det har många hyresgäster ingen möjlighet till.

Av de tillfrågade som äger sin bostad säger 66 procent att de inte har möjlighet att hyra en lägenhet som motsvarar det boende de har i nuläget. Ett problem är att hyrorna i nyproduktionen är oöverstigligt höga för många. De statliga subventionerna har haft begränsad effekt på hyresnivåerna. Det är i princip marknadshyror som gäller för nya lägenheter.

Reavinstskatten är ett annat skäl till att många, inte minst pensionärer, sitter kvar i sina ofta stora villor eller bostadsrätter. Inga förslag finns om att avskaffa den skatten och det innebär i praktiken oförändrad situation under flera år framåt.

En del äldre skulle vilja flytta till ett äldreboende för att komma ur sin ensamhet men då möts de av en tuff beståndsbedömning. Dessutom är köerna ofta långa och hyrorna höga.

Bostadsproblemen kommer att kvarstå så länge tillgången inte motsvarar efterfrågan. Det är numera bostadsbrist i många av landets kommuner.

Alliansen har klargjort att de ha marknadshyror över hela linjen om de får makten. Men det kommer inte att öka antalet bostäder. Däremot kommer det att leda till tvångsförflyttning av de som inte har råd med krafigt höjda hyror – och många av dem är pensionärer.

Åke Askensten
(Tidigare publicerad i Miljömagasinet)

Publicerat i Bostadspolitik, Pensionärer | Etiketter , , | Kommentarer inaktiverade för Många äldre kan tvingas flytta

Attackerna – det räcker inte med sidolejon

Med anledning av allt fler bilattacker mot gående är det viktigt att gågatorna säkras. Då räcker det inte att vid sidan av gatan ställa upp s.k. betonglejon och liknande.

Eftersom räddningsfordon och varutransporter måste få komma fram går det inte att helt stänga av långa gatusträckor. Men det är enkelt att placera hindren så att en attackerande bilist måste kryssa sig fram. Det gör att hastigheten dämpas och fler gående hinner sätta sig i säkerheter.

Liv räddas på ett enkelt sätt utan att de gående får problem att ta sig fram.

Det finns naturligtvis andra tekniska lösningar – både på gågator och i bilarna — men det tar längre tid att ordna. Och vi vet inte när nästa attack kommer.

 

Publicerat i Säkerhet | Etiketter , | Kommentarer inaktiverade för Attackerna – det räcker inte med sidolejon

Hur länge kan S och MP regera under hot?

Turerna i regeringsfrågan   fortsätter. Efter två framtvingade röda avgångar har oppositionen fått vittring och alliansen indikerar att det kan bli fler misstroendeförklaringar. I kikarsiktet finns den nya infrastrukturministern Thomas Eneroth om han driver igenom flygskatt och kilometer skatt. Däremot kan de komma att ge Peter Hultqvist fri lejd eftersom han är förhandlingsbar och har en försvarspolitik som är acceptabel för alliansen.

Men om alliansen och SD fortsätter att plocka bort ministrar – då kommer tålamodet rimligen att tryta hos regeringspartierna S och MP. Det måste finnas gränser för vad de kan acceptera i form av knäpp på fingrarna. Det logiska   är då att Löfven & Co utlyser nyval.

Om S ändå fortsätter att låta sig påverkas utifrån och drar tillbaka förslagen om kilometerskatten och flygskatten — skulle det vara ett pinsamt nederlag för MP. Då lär MP inte kunna sitta kvar i regeringen och i så fall blir det extraval. Det är viktigt att MP:s riksdagsgrupp klargör detta så att S inte förhastar sig.

Politiskt är dagens situation generande på flera sätt, inte minst för Löfven som gärna vill framstå som respektivingivande landsfader. Men respekten har avtagit sedan en minister som inte var informerad (Anna Johansson) fick avgå medan en som visste (Hultqvist) fick vara kvar.

Frågan är nu hur länge S och MP vill sitta i en regering som utsätts för misstroendeförklaringar från den SD-stödda alliansen.

(Har publicerats i Miljömagasinet)

Publicerat i Uncategorized | Etiketter , | Kommentarer inaktiverade för Hur länge kan S och MP regera under hot?

General hade varit bättre

Trump har ”uppdaterat” sin utmaning och säger att hans formulering om ”eld och raseri” mot Nordkorea ”kanske inte var tillräckligt stark”. Vad har han i så fall tänkt sig. Ja, ibland finns det anledning att fundera på hur han tänker mer generellt?

Medan USA:s president gormar om kärnvapen har hans försvarsminister James Mattis en sakligare ton. Han säger att det är diplomati – inte krig – som är huvudspåret. Ett kärnvapenkrig vore förödande. Det hade varit bättre, mycket bättre, om denne pensionerade marinkårsgeneral hade blivit USA:s president.

Publicerat i kärnvapen, Utrikes | Kommentarer inaktiverade för General hade varit bättre

TS-dramatiken

”Affären” om Transportstyrelsen rullar vidare.
En intressant fråga är om en person kan anses skyldig om denne inte blivit informerad. Informationsplikten ligger hos om den som borde ha informerat.

Det är vanskligt att försöka skydda en person genom att inte informera denne om något viktigt som hänt. Även svenska politiker borde ha lärt sig av Haldeman & Co:s mur kring Richard Nixon när det gällde Watergate.

Nu har det inte oväntat kommit en rapport från FRA om att IT-säkerheten är otillräcklig hos svenska myndigheter. Detta bör åtgärdas med prioritet och är viktigare än vem som (inte) informerade vem. Även om sistnämnda är politiskt intressant,

Publicerat i Partipolitik, Riksdagspolitik | Etiketter , | Kommentarer inaktiverade för TS-dramatiken

Förenklat att skylla på partiledarna

Som jag ser det var alla partiföreträdarna duktiga på att föra fram sina budskap i Almedalen. Det gäller inte minst Anna Kinberg Batra som var sist ut. Att skylla på partiledarna när det går neråt i opinionen  – det är att göra lätt för sig som kritiker.

Moderaternas nedgång började när Reinfeldt före valet 2014 talade om att medborgarna skulle öppna sina  hjärtan. Det blev det en fortsatt skjuts neråt i januari2017 när M-ledningen började flirta med SD.

ABK sa att det bara är M som har lösningen på dagens problem. Naturligtvis en grov överdrift. Det är för övrigt betecknande att hon bland problemen inte nämnde klimathotet och kemikaliesamhället – något som hon tyvärr hade gemensamt med de allra flesta talarna i Almedalen.

Jag tror att ABK sitter kvar som partiledare, åtminstone fram till valet. De tänkbara konkurrenterna har varit med om SD-beslutet överglänser henne knappast. I bakgrunden kan vi naturligtvis skymta Per Schlingmann som är intelligent och kunnig – men troligen inte villig. Åtminstone inte ännu.

Publicerat i Partipolitik, Schlingmann | Kommentarer inaktiverade för Förenklat att skylla på partiledarna