Låga energipriser inget för fegisar!

Låga energipriser har gjort många producenter och beslutsfattare pessimistiska, för att inte säga deprimerade. Kol och kärnkraft pekas ut som krisbranscher. Det låga elpriset ger alla producenter problem, men den förnyelsebara energin fortsätter att öka. Ett stort problem är att det satsas miljarder på ökat flygande samtidigt som de klimatneutrala bränslena är fortfarande avlägsna.

En del finansiärer och politiker håller dock modet uppe – och det är helt nödvändigt om världen ska leva upp till Parisavtalet. Enligt flera rapporter är vi i själva verket redan uppe i 1,5 graders temperaturökning – eller mer än så. De smältande polarisarna är något mycket oroväckande och måste ses som ett av många starka argument för att agera. Devisen ”det ordnar sig alltid” har för länge sen slutat gälla – även om en del politiker inte tycks ha förstått det.

Om den globala uppvärmningen fortsätter 2,5 grader under detta århundrade hotas finansiella tillgångar på 2500 miljarder dollar, enligt en studie. Studien kommer från London School of Economics and Political Science publicerades tidskriften Nature Climatic Change.

I detta läge måste det finnas beslutskraft så att motståndet mot att vidta åtgärder övervinns. Situationen blir mycket besvärlig om fegheten sprider sig. Det gäller att förstå att världens energibehov kommer att öka i och med befolkningsökningen och då kommer även priserna att gå upp. Alla borde ta till sig att sol- och vindanläggningar växer fram – i smått och stort – i alla världsdelar. Andelen fördubblas i stort sett år för år.

Det finns faktiskt gott om ljusglimtar. Enligt flera rapporter ökade världens solenergikapacitet med ca 25 procent 2015. Av de europeiska länderna utmärker sig Tyskland. Det känns som att vi i Sverige kan göra mycket mer och i likhet med Skövde bygga solcellsanläggningar på parkeringar – exempelvis. Solceller på p-automaterna i t ex Stockholm är ett intressant projekt. Men bättre kan vi, mycket bättre. Om vi vill.

Enligt en studie vid brittiska Lancaster University kan grönska minska partikelutsläppen med upp till 50 procent. http://youtu.be/LGAbOmIDdM4 .Men i Sverige verkar vi vara sämre än för hundra år sen när det gäller gröna väggar. Idrottsanläggningar, inklusive simhallar, är speciellt lämpliga för solceller. Samma gäller de många platta taken i miljonprogramsområdena – där är det dessutom lämpligt med grönska.

Fördomarna mot solenergi smulas sönder i ganska rask takt. Till exempel påståendet att solceller inte fungerar när det är mulet eller regnar. Forskning pågår för att utveckla hur regn på soltaken kan tillgodogöras och bli energi. Tesla och andra tillverkare har visat framfötterna när det gäller ackumulering av energi och vid storskalig lagring blir vinsterna mycket stora.

Varje framsynt kommun bör i nästa budget satsa på konkreta klimatprojekt men också göra en kartläggning av vilka byggnader, anläggningar och parkeringar (soltak) som är speciellt lämpliga.

Den ekonomiska tillväxten i Sverige beräknas enligt regeringen bli 3,8 procent och det innebär ökade skatteintäkter för kommunerna. Det måste bli alla politikers ansvar att använda de pengarna på ett hållbart sätt. Skygglappar och ögonbindlar måste bort!

 

Publicerat i Alternativ energi, Kärnkraft | Lämna en kommentar

Påskfjädrarna kan ha plockats från levande djur

Påskfjädrar 2016 0317_093045

Det kan verka trevligt att sätta fast fjädrar i påskriset. Men fjädrarna har i en del fall plockats från levande fåglar. Ett mycket smärtsamt djurplågeri.

De flesta konsumenter känner inte till detta och många har inte tänkt i de banorna. Men de som gjort det, de nobbar fjädrarna. Det gäller också en del stora köpare, exempelvis kommuner. Där är Helsingborg, Luleå och Lund föregångare.

Fjädrarna kommer ofta från slaktade fåglar, främst kalkoner. Men i en del fall plockas de från levande djur. De fjädrar som säljs i Sverige importeras från stora länder som Kina och USA.

Som konsument kan man tycka att det borde finnas syntetiska fjädrar. Men enligt en rundringning som Djurens Rätt gjort till grossister och butikskedjor finns det inte några konstgjorda fjädrar på marknaden.

Men det är enkelt att fixa egna ”fjädrar”, till exempel genom att klippa ut papper ur tidningar och färga med vattenfärger eller kritor. Ett familjepyssel som inte bara är trevligt utan också pedagogiskt för barn, som naturligtvis inte vill använda fjädrar som kanske plockats från levande djur.

Publicerat i Djurplågeri | Etiketter , | Lämna en kommentar

Bygg bostäder istället för garage!

Det finns planer på att bygga parkeringsplatser för 4.000 bilar i Stockholm under de närmaste åren. En del är infartsparkeringar men i andra fall handlar det om garage i innerstan och sistnämnda är klart problematiskt.

Det är ett gammalt sant uttryck att antalet p-platser är dimensionerande för biltrafiken. Om nya parkeringsmöjligheter skapas blir det fler bilar i området. Om antalet p-platser däremot minskar så minskar också biltrafiken.

Förmodligen finns det argument för att bygga några infartsparkeringar men i så fall bör de ligga så långt ut som möjligt.

Garageivrarna säger gärna att när vi byggt garaget så tar vi bort minst lika många platser på gatan. Men i verkligheten har det inte blivit så.

Av Trafikverkets tidigare mörkade klimatrapport framgår att var tredje bil tas bort i Stockholm om miljö- och klimatmål ska klaras – och inga motorvägar kan byggas. Att skapa nya ytor för bilarna innebär enligt Bilens Lag att det blir mer trafik.

Vad som behövs i Stockholm är bostäder. Stockholms kommun bör satsa skattepengarna på det i stället för garage.

PS. När jag härom dan var i ett 10 våningars kontorshus nära Centralen noterade jag att 3 av 10 plan var garage. 30 procent alltså reserverade för bilar i ett område med synnerligen god tillgång till t-banetåg, pendeltåg och bussar. Ett exempel på hur man hittills planerat för framtiden.

Mer om garageplanerna finns här: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=6384549

Publicerat i Bostäder | Etiketter , , | Lämna en kommentar

Osäkerhet om framtida pensioner

För 2016 är pensionerna klara. När det gäller åren därefter är läget osäkert. Ingen vet om eller när den s.k. bromsen slår till igen. Huvudprincipen för bromsen är att den sänker pensionerna om intäkterna till de statliga fonderna minskar.

Pensionerna är delvis beroende av utvecklingen på börserna och börsåret 2016 inleddes med globala och svenska kursnedgångar, främst beroende oro över problem i den kinesiska tillverkningsindustrin.

Befolkningsökningen och fler äldre bidrar till osäkerheten. Sveriges Kommuner och Landsting meddelade redan i våras att kommuner och landsting kan komma att höja sina skatter med upp till 2 kr fram till 2019.  Underskotten i ekonomin ökar även på den statliga sidan.

Riksdagens pensionsgrupp arbetar med att få fram nya principer för pensionerna. Men olika uppfattningar om tillvägagångssättet gör att samarbetet gnisslar. Grundprincipen är att alla i gruppen ska vara överens och det gör att reformer kan utebli.

Här två länkar till mer information:
http://www.svd.se/sa-paverkar-okad-migration-din-pension
och
http://www.svd.se/ministern-om-pensionsbraket-valdigt-bekymrad/om/naringsliv

Publicerat i Pensioner | Etiketter | Lämna en kommentar

Mäklandet behöver etik

Hörde  på radion om en gammal, svårt sjuk kvinna som mot sin vilja blivit av med sin lägenhet därför att mäklaren sålt den. Trots att att hon inte ville sälja och trots att hon inte hade någon annan bostad att flytta till. Mäklaren tog tydligen chansen att utnyttja kvinnans utsatta läge.

Här är länken till reportaget i ”Plånboken”: http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=2778

Läser  att begreppet ”accepterat pris” försvinner från mäklarnas vokabulär. Det begreppet var i praktiken en bluff. Nu använder de istället ”utropspris” vilket förmodligen betyder den prisnivå där budgivningen startar. Priserna är redan svindlande.

Samtidigt blir vilseledande lockpriser allt vanligare liksom att fastighetsmäklare anmäls till Fastighetsmäklarinspektionen som är en statlig myndighet.

 

Publicerat i Bostäder | Etiketter , | Lämna en kommentar

Alla demokrater borde överge Sverigedemokraterna

Att Sverigedemokraternas ledning registrerat och läst sina förtroendevaldas e-post, det skulle i ett normalt parti få stora konsekvenser.

Oavsett omfattningen så är det en skandal och det förklarar ännu tydligare varför SD skakas av så många konflikter. Sorgligt med ett parti där ledningen inte har förtroende för sina förtroendevalda och medlemmar. Och hur ska då dessa förtroendevalda å sin sida kunna ha förtroende för de personer som de gett förtroendet att leda partiet?

Alla Sverigedemokrater (obs namnet!) som är för ett öppet, demokratiskt och fritt samhälle borde lämna partiet. Och sluta rösta på det.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/article21490938.ab?%3Feav=7f4973978511c4ec2a3f0e78594e2b432d5d35c3

Publicerat i Uncategorized | Etiketter | Lämna en kommentar

Pengar går att få fram – om viljan också kommer fram

Tåg underdel juni 11  92SVT:s journalister gör ett starkt jobb när de gång på gång avslöjar missförhållanden på de svenska järnvägarna. Senast handlade det om att över 100 mil räls börjar spricka och ruttnande slipers. Men detta är bara en del av ett större problem med utsliten räls över i princip hela landet. Till detta nedfallande ledningar som förorsakar stora förseningar.

Om regeringen verkligen inte vill sätta till mer pengar, så är det sorgligt. I så fall bör de spårvänliga MP-ministrarna säga ifrån rejält. Passa på att peka ojämlikheten i underhåll mellan våra motorvägar och våra spår.

Pengar, alltså. Men vad mer kan regeringen göra än att ta fram pengar ur den nuvarande ekonomin. Det finns ett sätt som kan ge rejäla inkomster – dock inte omedelbart – och minska ojämlikheten mellan trafikslagen.

Det sättet är avgifter på de stora vägarna. Biltrafikens samhällskostnader är enorma och de kostnaderna skulle minska genom vägavgifter samtidigt som vi skulle få resurser för att prioritera spårtrafiken.

Men för detta krävs politiskt civilkurage och övergång till ett tänkande som innebär att det av flera skäl – säkerhet, miljö och klimat – är viktigare att prioritera kollektivtrafiken istället för att bygga nya motorvägar av typ Förbifart Stockholm och Österleden.

(Publicerad i Miljömagasinet.)

 

 

 

Publicerat i Uncategorized | Etiketter , , | Lämna en kommentar

Sverige bör bojkotta Kina-OS!

Diktaturstaten Kina har fått i uppdrag att arrangera vinter-OS 2022. Ett skäl är tydligen kandidatbrist. Stockholms stad sa ganska omgående nej när frågan kom på tal. Jag var med på det, men kan i efterhand konstatera att Stockholm ändå hade varit bättre alternativ från demokratisk synpunkt.

Men nu har den gigantiska kommunist- och kapitaliststaten fått uppdraget. Vad bör då Sverige göra? Ett Sverige där statsministern av skälet ”business as usual” inte vill kalla Kina för en diktatur.

Enligt min mening bör Sverige gå spetsen för en bojkott av detta OS. Det finns goda skäl förutom den politiska diktaturen. Det handlar om miljöförstöring, gigantiska utsläpp av växthusgaser, plågande av människor och djur och  förtryck av minoriteter.

När Peking fick sommar-OS 1908 skulle allt bli bättre. Men problemen med mänskliga rättigheter, farlig luft m.m. kvarstår. Tror någon att det blir bättre nu? Knappast – den kinesiska regimen har nu fått ytterligare en bekräftelse på att det är OK att fortsätta som förut. Dessutom fick Peking friidrotts-VM 2015.

Forskare vid University of California i Berkley har analyserat officiella siffror från luftkontroller i Kina. Utifrån det materialet har de beräknat hur många dödsfall som orsakas av luftföroreningar i hela Kina. De kommer fram till att i storleksordningen 1,6 miljoner kineser per år dör av luftrelaterade sjukdomar – motsvarande drygt 4.000 personer dagligen. Det handlar effekterna av bland annat om koleldning och en ökad biltrafik.

Det är ett extra problem att de olympiska spelen är så omfatta att det är svår för  andra än riktigt stora länder att ta på sig arrangemanget. Dags att tänka om även där och fördela OS-grenarna över världen i stället för lägga allt i samma korg.

Publicerat i Idrott | Etiketter | Lämna en kommentar

Stafettläkarna kommer att vara kvar och kosta miljarder

Som framgår av länken nedan kostar hyrläkarna enorma summor. Detta går inte att lösa med mindre än att vi utbildar så många läkare att det blir ett visst överskott. Och det lär inte ske. Det känns säkert bra att frilansa som läkare och själv kunna välja när man vill jobba och hur mycket.

Läkaren: -Jag kan tänka mig att jobba nån vecka. Förmedlaren: Vad sägs om två veckor i Krokom? 100.000? Läkaren: 120.000, milersättning, boende och traktamenten. Förmedlaren: OK, taget!

För landstinget och orten är hyrläkarna nödvändiga. Bättre en läkare än ingen. Så problemet och dess kortsiktiga lösning kommer att finnas kvar i oförändrat skick.

http://www.etc.se/inrikes/hyrpersonal-i-varden-kostar-snart-7-miljarder

Publicerat i Läkare, Sjukdomar | Etiketter , | Lämna en kommentar

Österleden på gång – igen. Ansvaret?

Österleden – en tänkt motorväg i östra Stockholm – har varit aktuell (och inaktuell) med jämna mellan rum under snart 100 år. Motorvägen som nu – av någon anledning – döpts om till Östlig förbindelse, kom upp på ritborden redan på 1920-talet.

På den tiden hade beslutsfattarna inte dagens kunskap om avgaser, partiklar och växthusgaser etc. FN:s klimatpanel fanns inte. Att skapa utrymme för bilen – som etablerat sig som en heliga plåtkon – var för de flesta politiker något positivt. Kanske inte speciellt konstigt – då.

Men nu till det märkliga: En majoritet av politiker i riksdagen, Stockholms stad och landsting har samma uppfattning i dag. Miljö- och klimatmål och forskares varningssignaler om klimatet, det verkar vara något som de inte vill bry sig om. Miljardrullningen – som i fallet Österleden senast omfattar 2 miljarder för planeringsarbetet – fortsätter.

Att det, exempelvis, fattas pengar till en bra kollektivtrafik och sjukvård – det är inget som verkar bekymra de personer som sitter på penningpåsen.

Samtidigt gasar de för fullt med Förbifart Stockholm, en annan motorled som redan börjat byggas. Att myndigheter som Naturvårdsverket och SIKA redan för några år sen kom fram till att det projektet skulle öka biltrafiken med hela 4 % i Stockholmsregionen, det spelar ingen roll. Trots att det i absoluta tal innebär det en gigantisk mängd extra fordonskilometer.
När tar de ansvariga politikerna sitt ansvar för en hållbar framtid? Jag befarar att det dröjer – alltför länge.

Här en länk till ett färskt 5-minuters TV-inslag om Österleden: https://youtu.be/puPGzqcWwOY

Publicerat i Motorvägar | Etiketter , , | Lämna en kommentar