Parisavtalet räddar inte klimatet

Olyckligtvis tror många – uppenbarligen även en del beslutsfattare – att avtalet i Paris om klimatåtgärder kommer att rädda jordklotet. Men avtalet räcker inte för att förhindra de katastrofala problem som inträffar när/om temperaturen höjs mer än vad som avtalats. Flera forskningsrapporter tyder på att vi i själva verket riskerar temperaturhöjningar som ligger farligt över den begränsning till 1,5-2 graders ökning som länderna enades om.

Forskare vid det internationella institutet IIASA utanför Wien har fingranskat de åtgärder som 188 länder lämnat in om sina planer för att leva upp till Parisavtalet. Slutsatserna av granskningen, som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nature, är skrämmande. Forskarna anser att nationernas klimatmål i själva verket leder till en temperaturökning på mellan 2,6 och 3,1 grader.

I en tidigare artikel i Nature har också Nicholas Stern – mannen bakom den av den brittiska regeringen initierade Sternrapporten som kom 2006 – varnat för att konsekvenserna av energianvändningen blir värre än beräknat. Han har speciellt pekat på de ekonomiska följderna som han anser vara kraftigt underskattade av många orskare, bland dem FN:s klimatpanel.

Sverige då? Landet ska ju bli ett internationellt miljö- och klimatföredöme. Överenskommelserna i den svenska miljömålsberedningen ger ett intryck av att Sverige med råge kommer att ta sin del av ansvaret för klimatet. Men det är långt mellan ord och handling. Exempelvis ökar försäljningen av fossildrivna bilar kraftigt. En del av dessa bilar har fått bidrag av staten eftersom de anses vara ”miljöbilar”.

Trafikverkets märkliga roll är något som regering och riksdag måste ta itu med. Det kommer dubbla budskap. Klimatet ska prioriteras men samtidigt publicerar verket förslag om att bygga motorvägar. För en tid sen mörkade verket en utvärdering av miljöeffekterna av de egna motorvägsförslagen. När rapporten kom upp på bordet – efter insatser av bland andra Jordens Vänner – var det glasklart att motorvägssatsningarna får mycket negativa klimat- och hälsoeffekter. Enligt en senare rapport från verket kommer den föreslagna Österleden mellan Stockholm och Nacka att öka biltrafiken med 70.000 mil. Inte per år utan per dygn…

Det aktuella beslutet att sälja det tyska brunkolet talar sitt eget språk. Genom att göra sig av med koltillgångar som finns utomlands – dessutom till tjeckiska riskkapitalister – förbättrar inte Sverige klimatet. Tvärtom innebär det ökade utsläpp på grund av ökad kolutvinning. På papperet innebär det att Sverige får det lättare att presentera sig som ”det första fossilfria världslandet”. Men inte mer än så.

Beslutet att inte gå emot Vattenfalls önskemål om försäljning visar med all oönskvärd tydlighet på de problem som kan uppstå för en minoritetsregering. I sin motivering för att inte ingripa hänvisar regeringen till att den inte kan ändra direktiven till Vattenfall utan majoritetstöd i riksdagen. Men det är omtvistat. Hur som helst så ställer alla riksdagspartier utom V upp på försäljningen. Enklast så för V. En obesvarad fråga: Vad hade hänt om det en gång miljöinriktade Centerpartiet tillfälligt hade lämnat alliansburen och ställt sig bakom nya ägardirektiv till Vattenfall?

Om regeringen varit djärvare kunde den ha sagt: ”Vi fattar inga skarpa beslut nu. Istället tar vi upp diskussioner med tyska regeringen om möjligheterna till successiv avveckling av kolbrytningen.” Ett sådant agerande hade knappast lett till politisk kris på Helgeandsholmen.

Frågan är hur det står till med den politiska kreativiteten och förhandlingsförmågan när viktiga problem är på agendan. En annan fråga är hur stor betydelse det får att regeringen ska köpa och därefter radera utsläppsrätter för 300 miljoner kr per år. Men vi vet att det är en ytterst liten del av världens utsläppsrätter. Och vad det händer med genomförandet framöver? Det går inte ens att överblicka nästa mandatperiod. Samma gäller energiöverenskommelsen som är på gott (förnyelsebart) och ont (kärnkraftens obefintliga bortre parentes).

Den nya skatten på solcellsanvändning hör också till det som kritiserats. Här hänvisar regeringen till avtal med Norge och EU:s regelverk.

Hur är det då med EU? Ett ofta nämnt argument för medlemskap i EU är att unionen tar ett övergripande ansvar för klimatet. Men det är i verkliga livet inte så enkelt att ta det ansvaret. Det gäller att ha med medlemsländerna på den fossilfria vagnen.

Så var inte fallet nyligen när ett EU-paket om att begränsa utsläppen av växthusgaser var på agendan. Det som EU-kommissionen och parlamentet kommit fram till underkändes av det mäktiga ministerrådet eftersom det ansågs alltför långtgående. Ytterligare en signal till omvärlden att tillverkningsindustrins, handelns och jordbrukets intressen är överordnade hälsa och klimat.

Sverige är en liten aktör i det globala klimatspelet. Men helheten består av små enheter. Och som föredöme kan Sverige fortfarande spela en roll – men då måste politiken bli bättre. Allas insatser är viktiga om vi ska kunna undvika att utsläppen når den s k tipping point som hotar allas vår tillvaro.

(Publicerad i Miljömagasinet, juli 2016)

Publicerat i Klimat | Etiketter , | Kommentarer inaktiverade för Parisavtalet räddar inte klimatet

Vem lurar vem om energin?

I energiöverenskommelsen från 10 juni mellan S, MP, M, C och KD står att ”Målet år 2040 är 100 % förnybar elproduktion”. Nästa mening är motsägelsefull: ”Detta är ett mål, inte ett stoppdatum som förbjuder kärnkraft och innebär inte heller en stängning av kärnkraft med politiska beslut.”

Om det ska vara 100 % förnybart kan kärnkraften inte vara kvar. Några försöker lura de andra i överenskommelsen. Om partierna menar allvar med 100 % måste de börja göra satsningar nu. Men risken är stor att det i praktiken är ett spel för gallerierna, ett försök att göra alla nöjda. Resultatet kan bli att alla blir missnöjda.

Här är länken till energiöverenskommelsen: http://www.regeringen.se/contentassets/b88f0d28eb0e48e39eb4411de2aabe76/energioverenskommelse-20160610.pdf

Publicerat i Energi | Etiketter | Kommentarer inaktiverade för Vem lurar vem om energin?

Nya handelsavtal ger storbolagen mer makt

Ska företag som är missnöjda med demokratiska beslut kunna stämma ett land? Det kan låta horribelt och omöjligt. Men så är det faktiskt redan i dag. Ett aktuellt exempel är att ett statligt svenskt företag – Vattenfall – stämt den tyska staten. Vattenfall vill ha 30 miljarder kr av Tyskland därför att de förtroendevalda i Bundestag beslutat att kärnkraften ska läggas ner.

Handelsavt b1 2016 0617_115741Bilden: Vid en manifestation på Norra Bantorget i Stockholm riktade flera organisationer skarp kritik mot de föreslagna handelsavtalen eftersom avtalen kommer att undergräva nationers rätt att fatta beslut om bland annat miljö och arbetsmarknad.

Fler av den sortens processer blir möjliga om det föreslagna handelsavtalet mellan EU och USA blir verklighet. Förhandlingar pågår nu för fullt om att genomföra TTIP, ett transatlantiskt avtal som ger de stora koncernerna ännu mer makt. Huvudförhandlare för EU är kommissionären Cecilia Malmström.

En avsikt är att TTIP ska ge företag ökade möjligheter att stämma en nation om den tagit beslut som anses missgynna företaget. Det kan bli fråga om närmast obegränsade belopp.

Det kan handla om missnöje med ”handelshinder” i form av lagar eller avtal som gäller exempelvis miljö eller villkor på arbetsmarknaden. Däremot handlar det i mindre om frihandel eftersom tullarna mellan EU och USA redan är låga.

EU förhandlar samtidigt med Kanada om ett liknade avtal som förkortas CETA. Båda avtalen handlar om att stämningar ska behandlas i skiljedomstolar. Men redan innan en lag eller ett regelverk antas på nationell nivå eller EU-nivå ska prövning ske i en speciell nämnd. Det innebär att en ny form av försiktighetsprincip införs i länderna eftersom företag och parlament blir mer rädda för att hamna i domstol.

Än så länge har det inte varit någon större debatt i Sverige om avtalen. Det kan bero på att många inte känner till vad som är på gång.

Flera organisationer som värnar om miljö och demokrati – till exempel Jordens Vänner, Greenpeace och Skiftet – försöker väcka frågan. Det gäller också ett antal fackförbund som i en debattartikel varnade för TTIP. Artikeln publicerades i Svenska Dagbladet samma dag som LO öppnade sin kongress i Stockholm. Just den dagen anordnade flera miljö- och välfärdsorganisationer – bland dem Greenpeace och Skiftet – en manifestation. Det skedde på Norra Bantorget, ett stenkast från LO-borgen och LO-kongressen i Folkets hus.

Det finns en oro för att LO ska ta Svenskt Näringsliv i hand och att de gemensamt ska driva att avtalen antas av regering och riksdag. Från både Helgeandsholmen och Rosenbad har det varit påfallande tyst. I praktiken har man där satt upp skylten ”Tystnad – förhandling pågår”.

Enligt förespråkarna för TTIP och CETA kommer avtalen bland annat att ge ökad tillväxt, bättre lönsamhet och fler jobb. Kritikerna ger inte mycket för det och säger att det ytterst handlar om att undergräva demokratin och nationers självbestämmande.

Avtalen är tänkta att gynna EU-länderna och Nordamerika. Men en icke diskuterad fråga är vad dessa avtal skulle innebära för övriga världen. De fattiga länderna lär inte få mer mat på bordet när de rika ger sig ökade möjligheter att smörja kråset.

Det återstår nu att se hur det går. CETA verkar i dagsläget närmare beslut än TTIP.

Mycket intressant är hur EU:s tilltänkta avtalspart USA kommer att agera när ett TTIP-förslag är klart. Presidentkandidaterna Clinton, Sanders och Trump har alla sagt att de är emot ett avtal. Obama är däremot positiv och vill få till stånd ett avtal innan han lämnar Vita huset i januari 2017. Ingen tror att Obama klarar den kapplöpningen mot tiden.

Av demokratiskäl är det grundläggande att det nu blir en rejäl debatt både i EU-länderna och i USA. Men i Sverige verkar taktiken från beslutsfattarnas sida vara största möjliga tystnad.

Hur länge kommer den att vara?

(Artikeln har varit inför i Miljömagasinet)

 

 

 

Publicerat i Handelsavtal | Etiketter , , , , | Kommentarer inaktiverade för Nya handelsavtal ger storbolagen mer makt

Låga energipriser inget för fegisar!

Låga energipriser har gjort många producenter och beslutsfattare pessimistiska, för att inte säga deprimerade. Kol och kärnkraft pekas ut som krisbranscher. Det låga elpriset ger alla producenter problem, men den förnyelsebara energin fortsätter att öka. Ett stort problem är att det satsas miljarder på ökat flygande samtidigt som de klimatneutrala bränslena är fortfarande avlägsna.

En del finansiärer och politiker håller dock modet uppe – och det är helt nödvändigt om världen ska leva upp till Parisavtalet. Enligt flera rapporter är vi i själva verket redan uppe i 1,5 graders temperaturökning – eller mer än så. De smältande polarisarna är något mycket oroväckande och måste ses som ett av många starka argument för att agera. Devisen ”det ordnar sig alltid” har för länge sen slutat gälla – även om en del politiker inte tycks ha förstått det.

Om den globala uppvärmningen fortsätter 2,5 grader under detta århundrade hotas finansiella tillgångar på 2500 miljarder dollar, enligt en studie. Studien kommer från London School of Economics and Political Science publicerades tidskriften Nature Climatic Change.

I detta läge måste det finnas beslutskraft så att motståndet mot att vidta åtgärder övervinns. Situationen blir mycket besvärlig om fegheten sprider sig. Det gäller att förstå att världens energibehov kommer att öka i och med befolkningsökningen och då kommer även priserna att gå upp. Alla borde ta till sig att sol- och vindanläggningar växer fram – i smått och stort – i alla världsdelar. Andelen fördubblas i stort sett år för år.

Det finns faktiskt gott om ljusglimtar. Enligt flera rapporter ökade världens solenergikapacitet med ca 25 procent 2015. Av de europeiska länderna utmärker sig Tyskland. Det känns som att vi i Sverige kan göra mycket mer och i likhet med Skövde bygga solcellsanläggningar på parkeringar – exempelvis. Solceller på p-automaterna i t ex Stockholm är ett intressant projekt. Men bättre kan vi, mycket bättre. Om vi vill.

Enligt en studie vid brittiska Lancaster University kan grönska minska partikelutsläppen med upp till 50 procent. http://youtu.be/LGAbOmIDdM4 .Men i Sverige verkar vi vara sämre än för hundra år sen när det gäller gröna väggar. Idrottsanläggningar, inklusive simhallar, är speciellt lämpliga för solceller. Samma gäller de många platta taken i miljonprogramsområdena – där är det dessutom lämpligt med grönska.

Fördomarna mot solenergi smulas sönder i ganska rask takt. Till exempel påståendet att solceller inte fungerar när det är mulet eller regnar. Forskning pågår för att utveckla hur regn på soltaken kan tillgodogöras och bli energi. Tesla och andra tillverkare har visat framfötterna när det gäller ackumulering av energi och vid storskalig lagring blir vinsterna mycket stora.

Varje framsynt kommun bör i nästa budget satsa på konkreta klimatprojekt men också göra en kartläggning av vilka byggnader, anläggningar och parkeringar (soltak) som är speciellt lämpliga.

Den ekonomiska tillväxten i Sverige beräknas enligt regeringen bli 3,8 procent och det innebär ökade skatteintäkter för kommunerna. Det måste bli alla politikers ansvar att använda de pengarna på ett hållbart sätt. Skygglappar och ögonbindlar måste bort!

 

Publicerat i Alternativ energi, Kärnkraft | Kommentarer inaktiverade för Låga energipriser inget för fegisar!

Påskfjädrarna kan ha plockats från levande djur

Påskfjädrar 2016 0317_093045

Det kan verka trevligt att sätta fast fjädrar i påskriset. Men fjädrarna har i en del fall plockats från levande fåglar. Ett mycket smärtsamt djurplågeri.

De flesta konsumenter känner inte till detta och många har inte tänkt i de banorna. Men de som gjort det, de nobbar fjädrarna. Det gäller också en del stora köpare, exempelvis kommuner. Där är Helsingborg, Luleå och Lund föregångare.

Fjädrarna kommer ofta från slaktade fåglar, främst kalkoner. Men i en del fall plockas de från levande djur. De fjädrar som säljs i Sverige importeras från stora länder som Kina och USA.

Som konsument kan man tycka att det borde finnas syntetiska fjädrar. Men enligt en rundringning som Djurens Rätt gjort till grossister och butikskedjor finns det inte några konstgjorda fjädrar på marknaden.

Men det är enkelt att fixa egna ”fjädrar”, till exempel genom att klippa ut papper ur tidningar och färga med vattenfärger eller kritor. Ett familjepyssel som inte bara är trevligt utan också pedagogiskt för barn, som naturligtvis inte vill använda fjädrar som kanske plockats från levande djur.

Publicerat i Djurplågeri | Etiketter , | Kommentarer inaktiverade för Påskfjädrarna kan ha plockats från levande djur

Bygg bostäder istället för garage!

Det finns planer på att bygga parkeringsplatser för 4.000 bilar i Stockholm under de närmaste åren. En del är infartsparkeringar men i andra fall handlar det om garage i innerstan och sistnämnda är klart problematiskt.

Det är ett gammalt sant uttryck att antalet p-platser är dimensionerande för biltrafiken. Om nya parkeringsmöjligheter skapas blir det fler bilar i området. Om antalet p-platser däremot minskar så minskar också biltrafiken.

Förmodligen finns det argument för att bygga några infartsparkeringar men i så fall bör de ligga så långt ut som möjligt.

Garageivrarna säger gärna att när vi byggt garaget så tar vi bort minst lika många platser på gatan. Men i verkligheten har det inte blivit så.

Av Trafikverkets tidigare mörkade klimatrapport framgår att var tredje bil tas bort i Stockholm om miljö- och klimatmål ska klaras – och inga motorvägar kan byggas. Att skapa nya ytor för bilarna innebär enligt Bilens Lag att det blir mer trafik.

Vad som behövs i Stockholm är bostäder. Stockholms kommun bör satsa skattepengarna på det i stället för garage.

PS. När jag härom dan var i ett 10 våningars kontorshus nära Centralen noterade jag att 3 av 10 plan var garage. 30 procent alltså reserverade för bilar i ett område med synnerligen god tillgång till t-banetåg, pendeltåg och bussar. Ett exempel på hur man hittills planerat för framtiden.

Mer om garageplanerna finns här: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=6384549

Publicerat i Bostäder | Etiketter , , | Kommentarer inaktiverade för Bygg bostäder istället för garage!

Osäkerhet om framtida pensioner

För 2016 är pensionerna klara. När det gäller åren därefter är läget osäkert. Ingen vet om eller när den s.k. bromsen slår till igen. Huvudprincipen för bromsen är att den sänker pensionerna om intäkterna till de statliga fonderna minskar.

Pensionerna är delvis beroende av utvecklingen på börserna och börsåret 2016 inleddes med globala och svenska kursnedgångar, främst beroende oro över problem i den kinesiska tillverkningsindustrin.

Befolkningsökningen och fler äldre bidrar till osäkerheten. Sveriges Kommuner och Landsting meddelade redan i våras att kommuner och landsting kan komma att höja sina skatter med upp till 2 kr fram till 2019.  Underskotten i ekonomin ökar även på den statliga sidan.

Riksdagens pensionsgrupp arbetar med att få fram nya principer för pensionerna. Men olika uppfattningar om tillvägagångssättet gör att samarbetet gnisslar. Grundprincipen är att alla i gruppen ska vara överens och det gör att reformer kan utebli.

Här två länkar till mer information:
http://www.svd.se/sa-paverkar-okad-migration-din-pension
och
http://www.svd.se/ministern-om-pensionsbraket-valdigt-bekymrad/om/naringsliv

Publicerat i Pensioner | Etiketter | Kommentarer inaktiverade för Osäkerhet om framtida pensioner

Mäklandet behöver etik

Hörde  på radion om en gammal, svårt sjuk kvinna som mot sin vilja blivit av med sin lägenhet därför att mäklaren sålt den. Trots att att hon inte ville sälja och trots att hon inte hade någon annan bostad att flytta till. Mäklaren tog tydligen chansen att utnyttja kvinnans utsatta läge.

Här är länken till reportaget i ”Plånboken”: http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=2778

Läser  att begreppet ”accepterat pris” försvinner från mäklarnas vokabulär. Det begreppet var i praktiken en bluff. Nu använder de istället ”utropspris” vilket förmodligen betyder den prisnivå där budgivningen startar. Priserna är redan svindlande.

Samtidigt blir vilseledande lockpriser allt vanligare liksom att fastighetsmäklare anmäls till Fastighetsmäklarinspektionen som är en statlig myndighet.

 

Publicerat i Bostäder | Etiketter , | Kommentarer inaktiverade för Mäklandet behöver etik

Alla demokrater borde överge Sverigedemokraterna

Att Sverigedemokraternas ledning registrerat och läst sina förtroendevaldas e-post, det skulle i ett normalt parti få stora konsekvenser.

Oavsett omfattningen så är det en skandal och det förklarar ännu tydligare varför SD skakas av så många konflikter. Sorgligt med ett parti där ledningen inte har förtroende för sina förtroendevalda och medlemmar. Och hur ska då dessa förtroendevalda å sin sida kunna ha förtroende för de personer som de gett förtroendet att leda partiet?

Alla Sverigedemokrater (obs namnet!) som är för ett öppet, demokratiskt och fritt samhälle borde lämna partiet. Och sluta rösta på det.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/article21490938.ab?%3Feav=7f4973978511c4ec2a3f0e78594e2b432d5d35c3

Publicerat i Uncategorized | Etiketter | Kommentarer inaktiverade för Alla demokrater borde överge Sverigedemokraterna

Pengar går att få fram – om viljan också kommer fram

Tåg underdel juni 11  92SVT:s journalister gör ett starkt jobb när de gång på gång avslöjar missförhållanden på de svenska järnvägarna. Senast handlade det om att över 100 mil räls börjar spricka och ruttnande slipers. Men detta är bara en del av ett större problem med utsliten räls över i princip hela landet. Till detta nedfallande ledningar som förorsakar stora förseningar.

Om regeringen verkligen inte vill sätta till mer pengar, så är det sorgligt. I så fall bör de spårvänliga MP-ministrarna säga ifrån rejält. Passa på att peka ojämlikheten i underhåll mellan våra motorvägar och våra spår.

Pengar, alltså. Men vad mer kan regeringen göra än att ta fram pengar ur den nuvarande ekonomin. Det finns ett sätt som kan ge rejäla inkomster – dock inte omedelbart – och minska ojämlikheten mellan trafikslagen.

Det sättet är avgifter på de stora vägarna. Biltrafikens samhällskostnader är enorma och de kostnaderna skulle minska genom vägavgifter samtidigt som vi skulle få resurser för att prioritera spårtrafiken.

Men för detta krävs politiskt civilkurage och övergång till ett tänkande som innebär att det av flera skäl – säkerhet, miljö och klimat – är viktigare att prioritera kollektivtrafiken istället för att bygga nya motorvägar av typ Förbifart Stockholm och Österleden.

(Publicerad i Miljömagasinet.)

 

 

 

Publicerat i Uncategorized | Etiketter , , | Kommentarer inaktiverade för Pengar går att få fram – om viljan också kommer fram