Stafettläkarna kommer att vara kvar och kosta miljarder

Som framgår av länken nedan kostar hyrläkarna enorma summor. Detta går inte att lösa med mindre än att vi utbildar så många läkare att det blir ett visst överskott. Och det lär inte ske. Det känns säkert bra att frilansa som läkare och själv kunna välja när man vill jobba och hur mycket.

Läkaren: -Jag kan tänka mig att jobba nån vecka. Förmedlaren: Vad sägs om två veckor i Krokom? 100.000? Läkaren: 120.000, milersättning, boende och traktamenten. Förmedlaren: OK, taget!

För landstinget och orten är hyrläkarna nödvändiga. Bättre en läkare än ingen. Så problemet och dess kortsiktiga lösning kommer att finnas kvar i oförändrat skick.

http://www.etc.se/inrikes/hyrpersonal-i-varden-kostar-snart-7-miljarder

Publicerat i Läkare, Sjukdomar | Etiketter , | Lämna en kommentar

Österleden på gång – igen. Ansvaret?

Österleden – en tänkt motorväg i östra Stockholm – har varit aktuell (och inaktuell) med jämna mellan rum under snart 100 år. Motorvägen som nu – av någon anledning – döpts om till Östlig förbindelse, kom upp på ritborden redan på 1920-talet.

På den tiden hade beslutsfattarna inte dagens kunskap om avgaser, partiklar och växthusgaser etc. FN:s klimatpanel fanns inte. Att skapa utrymme för bilen – som etablerat sig som en heliga plåtkon – var för de flesta politiker något positivt. Kanske inte speciellt konstigt – då.

Men nu till det märkliga: En majoritet av politiker i riksdagen, Stockholms stad och landsting har samma uppfattning i dag. Miljö- och klimatmål och forskares varningssignaler om klimatet, det verkar vara något som de inte vill bry sig om. Miljardrullningen – som i fallet Österleden senast omfattar 2 miljarder för planeringsarbetet – fortsätter.

Att det, exempelvis, fattas pengar till en bra kollektivtrafik och sjukvård – det är inget som verkar bekymra de personer som sitter på penningpåsen.

Samtidigt gasar de för fullt med Förbifart Stockholm, en annan motorled som redan börjat byggas. Att myndigheter som Naturvårdsverket och SIKA redan för några år sen kom fram till att det projektet skulle öka biltrafiken med hela 4 % i Stockholmsregionen, det spelar ingen roll. Trots att det i absoluta tal innebär det en gigantisk mängd extra fordonskilometer.
När tar de ansvariga politikerna sitt ansvar för en hållbar framtid? Jag befarar att det dröjer – alltför länge.

Här en länk till ett färskt 5-minuters TV-inslag om Österleden: https://youtu.be/puPGzqcWwOY

Publicerat i Motorvägar | Etiketter , , | Lämna en kommentar

Cykeltrafiken i Slussen – jämförelse

Jag bad Tor Edsjö, en av arkitekterna bakom Plan B, att ta fram en jämförelse av cykelbanorna mellan alliansens förslag och plan B. Här nedan en kort sammanfattning. Hela jämförelsen med kartor hittar du via den här länken: file:///C:/Users/%C3%85ke%20Askensten/Desktop/SLUSSEN/Cyklister%20Slussen.%20j%C3%A4mf%20l%C3%A4ngre%20versionjan%20-10.pdf

En jämförelse mellan ”Nya Slussen” och SLUSSEN plan B

Slussen är den viktigaste punkten i Stockholms framtida regionala cykelnät.

Regionala cykelplanen för Stockholm ställer krav enhetlig utformning i hela nätet. Cykelbanorna ska vara skilda från biltrafik och från gångtrafik. Det ska finnas utrymme för omkörningar.

”Nya Slussen” uppfyller inte kraven. 700 meter cykelfält ligger mellan bilar och bussar, och de är smala. Uppfarten till cykelbron lutar 10% (skall vara max 5%) och har svår anslutning till huvudbron. Alla cykelbanor och cykelfält har kurvor med snäva radier. Det saknas plats för cykeluppställning.

”Nya Slussens” mycket dyrbara cykelbro har ett tveksamt värde för trafiken. När den breda bron landat på Gamla stan-sidan kommer den i konflikt med en tunnelbaneingång. Därefter leds trafiken in på den ca 2.5 breda kajen vid Riddarholmskanalen. Där ska dubbelriktad trafik rymmas.

I Nya Slussen ligger cykeltrafiken på Skeppsbron kvar som idag. Den södergående trafiken har ett smalt cykelfält utanför parkerade bilar och angöringsplatser.

Byggtidens cykellösningar är ännu mer undermåliga. Om Stockholms stad genomför ”Nya Slusssen” är det ett sabotage mot regionens planer för ökad cykeltrafik. Slussen blir cykeltrafikens största problem.

SLUSSEN plan B innebär rivning och moderniserad återuppbyggnad av den nuvarande Slussen. Denna lösning gör det möjligt att följa cykeltrafikplanens krav. Det blir plats för 5 m breda dubbelriktade cykelvägar, helt skilda från biltrafik och gångtrafik. En ny gång-och cykelbro från Stadsgården till terrassen framför KF-husen ger helt nya förbindelsemöjligheter för cyklister och gående.

Cykeltrafiken från Stadsgården till Söder Mälarstrand går via en breddad kaj vid Karl Johan-Slussen. Härigenom undviks den dagens farliga miljö vid Norra Järngraven.

När biltrafiken genom Slussen minskar kan cykel-och gångtrafiken få ytterligare plats. När biltrafiken på östra bron minskar till under 20 000 per dygn per dygn behövs inte särskilda bilkörfält. Viss biltrafik kan godtas i busskörfälten. Skälet är att det här mycket är lätt att signalreglera mängden bilar. På detta sätt blir det blir plats för mycket rymliga gång – och cykelbanor.

Cykeltrafiken på Skeppsbron samlas till en 7 m bred dubbelriktad cykelbana, helt skild från bilar och gående.

SLUSSEN plan B ger redan från början en mycket bra standard för cykeltrafiken. När biltrafiken minskar kan den ökande cykeltrafiken ta över ännu mer utrymme.

Publicerat i Uncategorized | 1 kommentar

Hög tid att avskaffa gettopolitiken!

På nyårsdagens morgon läste jag  Widar Anderssons ledare i Folkbladet och det finns anledning att kommentera det tänkvärda han skriver.

Här ett utdrag ur hans ledare:
”Brottsförebyggande rådet visar i sin senaste Trygghetsundersökning att risken för att utsättas för brott som hot, bedrägeri, misshandel, trakasseri och personrån ökar väsentligt för den som är utlandsfödd och som bor och vistas i något av alla utanförskapsområden.

Att en stor del av såväl gärningsmännen som brottsoffren i utanförskapsområdenas kriminalstatistik talar bruten svenska är lika oförvånande som onödigt. Med en tuffare integrationspolitik hade mycket kunnat vara bättre.”

Widar pekar på något viktigt Jag är dock tveksam till sista raden om en tuffare integrationspolitik. Som jag ser det är det stora problemet att vi INTE HAR någon integrationspolitik värd namnet. Istället har det i årtionden drivits en medveten segregationspolitik där flyktingar och  många andra invandrare isolerats i särskilda stadsdelar på behörigt avstånd från de svenska invånarna.

Till detta kommer bland annat den bristande undervisningen i svenska – SFI är inte vad det borde vara. Och hur ska t.ex. en serb kunna lära sig svenska genom att umgås med en somalier? Språket är grunden för studier, jobb, framgång och gemenskap.

Det måste bli ett slut på gettopolitiken. Nu ska det bli fart på bostadsbyggandet. Använd de kommunala bostadsförmedlingarna till att placera imigranter ute i det svenska samhället och inte i de isolerade öarna.

 

 

Publicerat i Uncategorized | Etiketter , , | Lämna en kommentar

Det blir ett kattrakande i riksdagen…

Överenskommelsen mellan de 6 riksdagspartierna var förmodligen det bästa som kunde åstadkommas i rådande läge. Jag måste medge att jag drog en lättnadens suck – samtidigt som jag själv är glad över att jag sitter i en annan församling där vi har en stabil majoritet.

Det finns ingen anledning för våra ansvarstagande riksdagspolitiker att luta sig tillbaka och klucka belåtet med anledning av det som hände den 27 december. Den frid som möjligen sänkt sig här och var blir inte långvarig.

Alliansarna har inte gått med på uppgörelsen – som fått kritik i de egna leden – utan anledning. De ser goda möjligheter att bedriva oppositionspolitik – och dessutom beslutsgivande sådan – utanför de gränser som överenskommelsen sätter. Gränserna är för övrigt inte glasklara.

Det finns en vildvuxen riksdagshage att hoppa omkring i och speciellt ett parti väntar på de rätta tillfällena att klippa till. Då spelar det mindre roll att deras partiledare är sjukskriven.

Överenskommelsen mellan de 6 partierna är inte juridiskt bindande och innehåller f.ö. ingen uppsägningstid. Däremot är den etiskt bindande – inom politikens egna och flexibla ramar. Till att börja med blir det säkert förhandlingar om både det ena och det andra. Men ju närmare vi kommer 2018, desto mer frestande blir det för alliansen att lägga förslag som kan drivas igenom med hjälp av SD.

Det kan visa sig att det som hände 27 december bara var en bordläggning av extravalet.

 

Publicerat i Riksdagspolitik | Etiketter , | 2 kommentarer

Överenskommelsen mellan de 6 partierna

Min uppfattning  att överenskommelsen mellan  S, M, MP, C, FP och KD var bästa möjliga för  Sverige i ett svårt läge. Det finns dock anledning till oro, från grön synpunkt, när det gäller kärnkraftspolitiken och utvecklingen av alternativa energiformer.

Här följer hela överenskommelsen:

Stockholm 27 december 2014

Riksdagsh avstånd 10 Besl

ÖVERENSKOMMELSE

Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna har träffat följande överenskommelse.

Sedan enkammarriksdagens införande har Sverige, med få undantag, styrts av minoritetsregeringar.
Regeringsformen utgår också ifrån att Sverige ska kunna styras av en minoritetsregering. Det tar sig uttryck i att en statsminister inte behöver stöd från en majoritet av riksdagens ledamöter. En rad beslut har också fattats för att minoritetsregeringar ska kunna få igenom sina budgetar i riksdagen och därmed kunna genomföra sin ekonomiska politik.

Samtidigt har Sverige också haft en politisk tradition av att samarbeta över blockgränsen i frågor där det är viktigt med långsiktighet.
De politiska förutsättningarna i Sverige gör att det är sannolikt att Sverige kommer att styras av minoritetsregeringar även de närmaste åren men att det blivit svårare än tidigare. Mot den bakgrunden gör vi en överenskommelse för att göra Sverige möjligt att regera.

Överenskommelsen innebär följande:

Den statsministerkandidat som samlar stöd från den partikonstellation som är större än alla andra tänkbara regeringskonstellationer ska släppas fram.

En minoritetsregering ska kunna få igenom sin budget.

Utbrytningar ur budgeten ska inte vara möjliga.·

Överenskommelsen pekar ut tre politiska områden för samarbete och samtal.·
De i överenskommelsen ingående partierna värdesätter den tradition vi haft i Sverige när det gäller blocköverskridande överenskommelser om försvars- och säkerhetspolitik samt pensionssystemet. Ett förändrat och försvårat säkerhetspolitiskt läge understryker vikten av samverkan kring försvars- och säkerhetspolitik.

När det gäller pensionsöverenskommelsen vill vi så snart som möjligt se till att arbetet i
pensionsarbetsgruppen kan fortgå. Det är naturligt att Miljöpartiet, när det ingår i regeringen, har möjlighet att bidra och medverka i pensionsgruppens viktiga arbete.
Långsiktighet inom energiområdet är eftersträvansvärt. Med start i februari kommer alla partier som slutit denna överenskommelse att delta i en Energikommission.

Med partikonstellation nedan avses partier som samverkar i regering eller om budgeten.
Vad avser formerna för riksdagens arbete är vi överens om att:

Den statsministerkandidat som representerar den största partikonstellationen släpps fram vid omröstning om talmannens förslag. Det sker genom att övriga partier som står bakom denna överenskommelse lägger ned sina röster. Detsamma gäller vid omröstning om sittande statsminister efter ett val.

Förslaget till rambeslut samt riktlinjer för den ekonomiska politiken från den·
partikonstellation som är störst släpps fram vid budgetomröstning i kammaren. Om det finns en risk för att förslaget annars skulle falla avstår övriga partier som står bakom denna överenskommelse från att delta i omröstningen. Detsamma gäller även vid beslut om ändringsbudget och vårproposition (inklusive riktlinjer för den ekonomiska politiken).

Efter att förslaget till rambeslut har antagits gäller följande.

– Förslag till anslagsfördelning inom utgiftsområdena från den partikonstellation som
vunnit omröstningen om rambeslutet släpps fram vid omröstning i kammaren. Det sker genom att övriga partier som står bakom denna överenskommelse inte lägger
reservationer utan särskilda yttranden vid utskottsbehandlingen av anslagsfördelningen, och därefter avstår från att delta i omröstningen i kammaren.

– Den lagstiftning som krävs för att utgifter och inkomster ska falla ut på det sätt som framgår av den enligt ovan antagna statsbudgeten släpps fram vid omröstning i kammaren. Det sker genom att övriga partier som står bakom denna överenskommelse avstår från att delta i omröstningarna.

– Regeringen följer och verkställer riksdagens budgetbeslut. Utskottsinitiativ gällande lagförslag eller förslag till ändringsbudgetar som, om de antogs, skulle innebära
förändrade inkomster eller behov av ökade eller minskade anslag i förhållande till den beslutade budgeten, läggs inte fram av övriga partier som står bakom denna
överenskommelse.

Inleda en översyn av gällande regelverk med uppgift att se över budgetprocessen, på basis av det arbete som genomfördes i budgetprocesskommittén och i förra mandatperiodens RO-översyn. Detta arbete sker inom ramen för en utredning.

Denna överenskommelse tillämpas för första gången i samband med att regeringen i april 2015 lägger fram vårpropositionen. Överenskommelsen gäller till och med valdagen 2022.

Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna

Publicerat i Riksdagspolitik | Etiketter | Lämna en kommentar

PAPPERSTIDNINGENS DÖD

Skribord dator 20141225_100728_LLS

Inga papperstidningar i brevinkastet på juldagens morgon och jag har för första gången I mitt liv gått igenom hela DN på nätet. Bläddringsfunktionen har blivit smidigare.

Jag undrar hur många år den traditionella morgontidningen i pappersform har kvar. 10 eller 15?

Ett par observationer av något som kan påskynda utvecklingen:
1) Jag får snabbt en överblick av nyhetsläget och viktiga artiklar genom att gå in på ”lilla” dn.se och andra mediers kortversioner. 2)Eftersom jag är kommunpolitiker hittar jag enhel del av intresse i stadsdelstidningarna som nu är ganska många. Svensk Daagbldet är inget att räkna med när det gäller stockholmspolitik – den redaktion är i princip nedlagd

Det kanske är 1) och 2) som blir framtidens melodi. Så får jag resten via radio och TV.

Det betyder dock inte att vi säger upp våra två morgontidigar och vi kommer att köpa AB och Expressens som vanligt i butiken. Och norpa åt oss Metro. Den dag då hustrun inte vill ha de s.k. kvällstidningarna på lunchrasten, den dagen är avlägsen

Resan in i den massmediala framtiden får gå i trivseltakt. Åtminstone för läsarna – som fortfarande är marknadskrafterna. Det är värre för journalisterna som ser sina jobb hotade eller förvandlade.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Inför extravalet

I den rödgröna regeringens budgetpropositionen för 2015 finns bl.a.förslag om sänkt pensionärsskatt som ett första steg för att minska den orättvisa i beskattningen. I förslaget finns också en extra äldremiljard per år vilket t.ex. räcker till  att anställa 2.500 undersköterskor.

Alliansen och Sverigedemokraterna valde att rösta nej, men om de rödgröna vinner extravalet kommer frågorna upp igen. Det kan också gälla andra frågor på det sociala och ekonomiska området.  Även om S och MP går fram som enskilda partier i valet så  har de den gemensamma budgetpropositionen som en bas.

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Motion om åtgärder mot vattennivåer

Motion av Åke Askensten (MP) om att skydda Stockholm och andra kommuner mot stigande vattennivåer i Östersjön

I allt fler forskningsrapporter varnar man för att temperaturhöjningarna kommer att få katastrofala konsekvenser i olika delar av världen. De hittillsvarande temperaturhöjningarna har redan skapat problem. En fortsatt temperaturhöjning är ett hot mot alla – inklusive de boende i stockholmsområdet.

Det finns indikationer att man tar till i underkant om man planerar för ökningar av havsnivån med mindre än 1 meter till 2100, vilket är det vanliga. Som påpekas i en rapport från Försvarets Forskningsinstitut visar den senaste internationella forskningen att haven kan stiga 1-2 meter fram till dess och att osäkerheterna är mycket stora. Det kan betyda att det redan 2050 kan handla om 1 meters höjd nivå.

Svårigheterna att förmå både stora och små utsläppsländer att minska sin klimatpåverkan är uppenbara. Det gör det desto viktigare att var och en ser om sitt eget hus, dels av rent egenintresse men också för att ge sitt bidrag till en nödvändig global utsläppsminskning. Det handlar både om att minska mängden växthusgaser och att vidta fysiska skyddsåtgärder.

När det gäller vattennivåerna i stockholmsområdet har fokus främst legat på konsekvenserna av höjda nivåer i Mälaren. Den oro som finns i det fallet är högst motiverad eftersom Mälaren är dricksvattentäkt för flera kommuner. Avtappningen av Mälaren måste lösas och det väntas ske genom Slussenprojektet – men det är bara en del av en komplicerad helhet.

Det finns också en tydlig risk för en omvänd utveckling, nämligen att höjda nivåer i Östersjön blir ett hot mot bland annat Stockholm och Mälaren.

Redan nu förekommer det ibland att vattennivåerna i Östersjön är högre än i Mälaren. Eftersom Östersjön står i förbindelse med världshaven kommer problemen att tillta i takt med den globala temperaturhöjningen. Detta kan gå snabbare än man tidigare trott.

Därför bör Stockholms kommun ta initiativ till en omfattande utredning som tar fram förslag till olika skyddsåtgärder som kan begränsa vattenhöjningen i Östersjön. Utredningen bör göras i kontakt med staten (t.ex. länsstyrelsen och SMHI), Kommunförbundet Stockholms Län, landstinget och kommunerna i Mälardalen. Utredningen ska också ta del av de internationella erfarenheter som finns av höjda havsnivåer.

I Europa har Nederländerna under århundraden hanterat sitt kritiska läge visavi havsvattnet. Det handlar inte minst om att bygga barriärer/vallar mot havet. Liknande åtgärder blir nödvändiga även för att skydda bland annat

Stockholm. Det handlar i så fall främst om fördämningar i strategiskt viktiga sund som i en del fall ligger utanför Stockholms kommun. Havsvattenhöjningarna blir direkta problem för exempelvis Österåker, Vaxholm, Nacka och Värmdö som rimligen också vill etablera skyddsåtgärder. En del lågt belägna skärgårdsöar kommer att behöva evakueras.

Det finns också anledning att kontakta havskommuner i sydvästra Sverige för att utröna möjligheterna att där begränsa inflödet av havsvatten mot kusterna och in i Östersjön. Exempel på sådana kommuner är Malmö, Helsingborg, Landskrona Vellinge och Trelleborg. Detta bör också vara intressant för t.ex. Helsingör och Köpenhamn.

Problemen med Östersjön har inte tillräckligt uppmärksammats i det klimat- och vattenarbete som pågår i stockholmsregionen med länsstyrelsen som en viktig aktör.

FÖRSLAG

Mot bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta att uppdra till kommunstyrelsen att initiera en ny utredning som bland annat omfattar följande:

1)Samarbete med bl.a. övriga kommuner i Stockholms län och i Mälardalen, länsstyrelsen, SMHI, Kommunförbundet Stockholms län och Stockholms läns landsting för att

1) ta fram förslag till skyddsåtgärder mot stigande vattennivåer i Östersjön. Detta samtidigt som arbetet med att skydda kommunerna mot stigande vattennivåer i Mälaren intensifieras.

2) ta fram en åtgärdsplan för att kraftigt minska utsläppen av växthusgaser.

Stockholm 28 januari 2013

Åke Askensten, Miljöpartiet

 

 

 

 

 

 

Publicerat i Uncategorized | Etiketter , , , | Lämna en kommentar

Förbifart Stockholm är ett gammaldags projekt

Alla partier borde inse att Förbifarten på flera sätt är ett dåligt projekt. Förutom pengar handlar det om hälsa, miljö, klimatpåverkan m.m. Att långpendla med bil mellan södra och norra Stockholmsregionen är en idé från den tid då de flesta inte insåg/kände till bilismens skadeverkningar.

Nu vet alla beslutsfattare mycket mer. De negativa posterna när det gäller ekonomin och allt det andra har belysts flera gånger i utredningar.  När det gäller Förbifarten kom myndigheter som Naturvårdsverket och SIKA  fram till att denna motorväg skulle öka biltrafiken i Stockholmsregionen med 4 procent. Det är i absoluta tal räknat en hisklig mängd nya bilresor. Effekterna skulle bli dyrköpta.

Jag instämmer i det allra mesta som företrädarna för Urbanisma och Yimby skriver här: http://www.dagensarena.se/opinion/valj-bort-forbifarten-s/ – comment-520207

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar