Cykeltrafiken i Slussen – jämförelse

Jag bad Tor Edsjö, en av arkitekterna bakom Plan B, att ta fram en jämförelse av cykelbanorna mellan alliansens förslag och plan B. Här nedan en kort sammanfattning. Hela jämförelsen med kartor hittar du via den här länken: file:///C:/Users/%C3%85ke%20Askensten/Desktop/SLUSSEN/Cyklister%20Slussen.%20j%C3%A4mf%20l%C3%A4ngre%20versionjan%20-10.pdf

En jämförelse mellan ”Nya Slussen” och SLUSSEN plan B

Slussen är den viktigaste punkten i Stockholms framtida regionala cykelnät.

Regionala cykelplanen för Stockholm ställer krav enhetlig utformning i hela nätet. Cykelbanorna ska vara skilda från biltrafik och från gångtrafik. Det ska finnas utrymme för omkörningar.

”Nya Slussen” uppfyller inte kraven. 700 meter cykelfält ligger mellan bilar och bussar, och de är smala. Uppfarten till cykelbron lutar 10% (skall vara max 5%) och har svår anslutning till huvudbron. Alla cykelbanor och cykelfält har kurvor med snäva radier. Det saknas plats för cykeluppställning.

”Nya Slussens” mycket dyrbara cykelbro har ett tveksamt värde för trafiken. När den breda bron landat på Gamla stan-sidan kommer den i konflikt med en tunnelbaneingång. Därefter leds trafiken in på den ca 2.5 breda kajen vid Riddarholmskanalen. Där ska dubbelriktad trafik rymmas.

I Nya Slussen ligger cykeltrafiken på Skeppsbron kvar som idag. Den södergående trafiken har ett smalt cykelfält utanför parkerade bilar och angöringsplatser.

Byggtidens cykellösningar är ännu mer undermåliga. Om Stockholms stad genomför ”Nya Slusssen” är det ett sabotage mot regionens planer för ökad cykeltrafik. Slussen blir cykeltrafikens största problem.

SLUSSEN plan B innebär rivning och moderniserad återuppbyggnad av den nuvarande Slussen. Denna lösning gör det möjligt att följa cykeltrafikplanens krav. Det blir plats för 5 m breda dubbelriktade cykelvägar, helt skilda från biltrafik och gångtrafik. En ny gång-och cykelbro från Stadsgården till terrassen framför KF-husen ger helt nya förbindelsemöjligheter för cyklister och gående.

Cykeltrafiken från Stadsgården till Söder Mälarstrand går via en breddad kaj vid Karl Johan-Slussen. Härigenom undviks den dagens farliga miljö vid Norra Järngraven.

När biltrafiken genom Slussen minskar kan cykel-och gångtrafiken få ytterligare plats. När biltrafiken på östra bron minskar till under 20 000 per dygn per dygn behövs inte särskilda bilkörfält. Viss biltrafik kan godtas i busskörfälten. Skälet är att det här mycket är lätt att signalreglera mängden bilar. På detta sätt blir det blir plats för mycket rymliga gång – och cykelbanor.

Cykeltrafiken på Skeppsbron samlas till en 7 m bred dubbelriktad cykelbana, helt skild från bilar och gående.

SLUSSEN plan B ger redan från början en mycket bra standard för cykeltrafiken. När biltrafiken minskar kan den ökande cykeltrafiken ta över ännu mer utrymme.

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

1 svar på Cykeltrafiken i Slussen – jämförelse

  1. Link skriver:

    Vad jag inte vill se i Nya Slussen är cykelfält mellan bussar, hållplatser och svängfält. Jag vill inte se tokigheter som leder till dålig tillgänglighet för cykeltrafiken, som till exempel dubbelriktade cykelbanor på Katarinavägen. Jag vill inte se signalmagasin för cykel som är för små, har dålig geometrisk utformning och där det saknas en analys av kapaciteten och framkomligheten för cykeltrafiken.

Kommentarer är stängda.