Låga energipriser inget för fegisar!

Låga energipriser har gjort många producenter och beslutsfattare pessimistiska, för att inte säga deprimerade. Kol och kärnkraft pekas ut som krisbranscher. Det låga elpriset ger alla producenter problem, men den förnyelsebara energin fortsätter att öka. Ett stort problem är att det satsas miljarder på ökat flygande samtidigt som de klimatneutrala bränslena är fortfarande avlägsna.

En del finansiärer och politiker håller dock modet uppe – och det är helt nödvändigt om världen ska leva upp till Parisavtalet. Enligt flera rapporter är vi i själva verket redan uppe i 1,5 graders temperaturökning – eller mer än så. De smältande polarisarna är något mycket oroväckande och måste ses som ett av många starka argument för att agera. Devisen ”det ordnar sig alltid” har för länge sen slutat gälla – även om en del politiker inte tycks ha förstått det.

Om den globala uppvärmningen fortsätter 2,5 grader under detta århundrade hotas finansiella tillgångar på 2500 miljarder dollar, enligt en studie. Studien kommer från London School of Economics and Political Science publicerades tidskriften Nature Climatic Change.

I detta läge måste det finnas beslutskraft så att motståndet mot att vidta åtgärder övervinns. Situationen blir mycket besvärlig om fegheten sprider sig. Det gäller att förstå att världens energibehov kommer att öka i och med befolkningsökningen och då kommer även priserna att gå upp. Alla borde ta till sig att sol- och vindanläggningar växer fram – i smått och stort – i alla världsdelar. Andelen fördubblas i stort sett år för år.

Det finns faktiskt gott om ljusglimtar. Enligt flera rapporter ökade världens solenergikapacitet med ca 25 procent 2015. Av de europeiska länderna utmärker sig Tyskland. Det känns som att vi i Sverige kan göra mycket mer och i likhet med Skövde bygga solcellsanläggningar på parkeringar – exempelvis. Solceller på p-automaterna i t ex Stockholm är ett intressant projekt. Men bättre kan vi, mycket bättre. Om vi vill.

Enligt en studie vid brittiska Lancaster University kan grönska minska partikelutsläppen med upp till 50 procent. http://youtu.be/LGAbOmIDdM4 .Men i Sverige verkar vi vara sämre än för hundra år sen när det gäller gröna väggar. Idrottsanläggningar, inklusive simhallar, är speciellt lämpliga för solceller. Samma gäller de många platta taken i miljonprogramsområdena – där är det dessutom lämpligt med grönska.

Fördomarna mot solenergi smulas sönder i ganska rask takt. Till exempel påståendet att solceller inte fungerar när det är mulet eller regnar. Forskning pågår för att utveckla hur regn på soltaken kan tillgodogöras och bli energi. Tesla och andra tillverkare har visat framfötterna när det gäller ackumulering av energi och vid storskalig lagring blir vinsterna mycket stora.

Varje framsynt kommun bör i nästa budget satsa på konkreta klimatprojekt men också göra en kartläggning av vilka byggnader, anläggningar och parkeringar (soltak) som är speciellt lämpliga.

Den ekonomiska tillväxten i Sverige beräknas enligt regeringen bli 3,8 procent och det innebär ökade skatteintäkter för kommunerna. Det måste bli alla politikers ansvar att använda de pengarna på ett hållbart sätt. Skygglappar och ögonbindlar måste bort!

 

Det här inlägget postades i Alternativ energi, Kärnkraft. Bokmärk permalänken.