DET NYA SVERIGE e.c.

Coronaviruset och den dödliga sjukdomen Covid-19 har redan börjat förändra världen och mer blir det. Men att skriva om vad som bör hända i hela världen, det kräver betydligt mer utrymme än vad som finns i den här spalten. Så den här texten får mest handla om det nya Sverige som vi kan se fram emot med undran, oro och kanske förväntan. Allt beror på vad våra politiker, företag – och vi själva! – gör.

Utan att blicka alltför mycket på den spillda mjölken så kan vi konstatera att de slopade eller kraftigt minskade beredskapslagren är något som vi får betala priset för nu. Liksom för att Folkhälsomyndighetens experter i januari och februari missbedömde effekterna av det virus från bland annat Italien som kom att drabba praktiskt hela Europa. Larmet borde direkt ha gått redan då till den svenska regeringen så att ett förebyggande arbete kunde ha startat i tid.

Men det kommer ett liv efter Covid-19 – om än inte för alla. Hur ska det livet se ut? Och vad ska vi göra för att det ska bli ett bra liv. Här några tankar om det.

Grundläggande måste vara att vi inte går tillbaka till det gamla, destruktiva utan går vidare och förbättrar miljö- och klimat – och därmed vår hälsa.

Ett program för ökad självförsörjning behöver tas fram i Sverige, liksom i andra länder. Det handlar inte minst om beredskapslager för viktiga produkter. Liksom ökad självförsörjning av livsmedel – nu ligger vi i Sverige på ca 50 procent.

Allt detta kommer att svida lite i plånboken men i dag förstår vi att det är det värt. För nya kriser kommer – och det kommer inte bara att handla om virus utan också om exempelvis miljö, klimat, ekonomi, terrorism, energi, flyktingströmmar och politiskt maktspel.

Det har kommit flera statliga utredningar om behovet av en fungerande svensk beredskapspolitik. Men i stort sett allt har förpassats till glömskans arkiv. Nu är det dags att damma av utredningarna som får bli en av grunderna för en ny beredskapspolitik. Den senaste utredningen kom i början av april i åroch handlar om ”Hälso- och sjukvård i det civila försvaret” SOU 2020:23.

Vården och omsorgen har hamnat i fokus på grund av krisen – och kommer att så förbli. Men en växande befolkning kommer vi att behöva betala högre löner och se till att personalen får en säker arbetsmiljö.

Vi ser nu hur utsläppen minskat i spåren av coronan. Där finns mycket att lära inför omställningen e.c.

Klarar vi inte klimatproblemen kommer andra problem förstärkas ytterligare. Vid en ekologisk kollaps får vi också en ekonomisk dito. Detta måste förhindras. Det är naivt – och farligt – att gå tillbaka till det gamla och tro att vi kan transportera oss och våra varor hur som helst och leva över våra gemensamma tillgångar.

Den under många år tilltagande globaliseringen har varit på gott och ont. Till det negativa hör de stora transportbehoven med tillhörande utsläpp. En enkel svensk åtgärd kan vara att stoppa importen av kött från till exempel Sydamerika. Det brasilianska och argentinska köttet bör konsumeras i hemmavid och möjligen i grannländerna. Hela världen behöver minska sin produktion av kött och annat som skadar klimatet.

En viktig del i det kommande svenska utredningsarbetet måste vara att öka den inhemska matproduktionen. Marken finns där och bör användas på ett optimalt klokt sätt. En bieffekt är av en ny livsmedelspolitik är ökad sysselsättning i det nya Sverige som måste hålla arbetslösheten i schack. Frågan om sänkt arbetstid är åter högaktuell.

Våra skogar är av olika skäl viktiga för ett hållbart samhälle. Den pågående skövlingen måste stoppas i alla länder. Det finns forskare som påpekar att när djuren jagas bort av exploateringen så är det logiskt att de flyttar närmare människorna. Klokt att hålla i minnet att det nuvarande virusutbrottet tros ha kommit från vilda djur i Kina.

Energin bör dessbättre inte vara något stort problem i det nya Sverige. Vinden, solen och det flödande vattnet finns där alltid och några riktigt stora lagringsinvesteringar lär inte behövas.

Civilförsvaret måste förstärkas för att vi ska klara kommande kriser och det innebär att anslagen till det traditionella krigsförsvaret får minska.

Förutsättningarna för en ny och bättre tillvaro finns. Men det kommer att ta tid och det kommer inte att vara gratis.

Åke Askensten
(Publicerad i Miljömagasinet)

 

Det här inlägget postades i Corona, Miljömagasinet, Uncategorized och har märkts med etiketterna . Bokmärk permalänken.