Interpellation om Slussen

Den 7 januari la jag en interpellation  i Stockholms kommunfullmäktige där jag ställde ett antal frågor till finansborgarrådet om Slussenprojektets skakiga ekonomi. Misstänker att Sten Nordin drar ut på tiden med svaren. Här är interpellationen in extenso:

Interpellation av Åke Askensten (MP) om kostnader m.m. för Slussenprojektet, inklusive bussterminalen

Ett av problemen med  projektet  nya Slussen  och den planerade bussterminalen i Katarinaberget är oklarheterna om ekonomin. Vidare har mark- och miljödomstolen av formella skäl  underkänt detaljplanen för bussterminalen på flera punkter.

Medborgare har bett att få ut information om kostnadskalkylerna  för Slussenprojektet men har fått nej. Det är oklart varför dessa uppgifter, som är av intresse för skattebetalarna, inte har offentliggjorts och om de alls är hemligstämplade. Frågan behandlas i domstol.

Den angivna investeringsutgiften  för nya Slussen är 8 miljarder kr (fullmäktiges genomförandebeslut  21 juni 2010)  och det är mycket tveksamt om den siffran håller. Inkomsterna beräknades till 2,85 miljarder kr, en beräkning som visat sig vara orealistisk.

Fram till mitten av december 2013 hade 1,18 miljarder kr bokförts på Slussenprojektet.

Investeringen för bussterminalen är i länsplanen för 2014-2025  beräknad till 1,35 miljarder  kr och tanken var att staten skulle bidra med 300 miljoner kr.  I beslutet 2010 sas det att SL skulle betala både för terminalen och en ny tunnelbaneuppgång. Intresset för detta visade sig dock vara svagt.

Till terminalproblematiken hör att en vattenledningstunnel inne i berget måste flyttas och kostnaden för detta har beräknats till 400 miljoner kr.

Kommunerna i Mälardalen har visat sig vara ointresserade av att vara med och finansiera lösningen av vattenregleringen, inklusive byggandet av nya avtappningskanaler från Mälaren. I kommunfullmäktiges beslut 2010 sas det att staten skulle betala detta. Frågan är hur intresserad staten är.

Alliansen drev 2012 igenom en uppgörelse med fastighetsbolaget Atrium Ljungberg.  Uppgörelsen innebär en utebliven tomträttsinkomst i storleksordningen 80 miljoner kr – därtill kommer värdet av byggrätten.

Hela Slussenprojektet har försenats kraftigt jämfört med den antagna tidplanen och det innebär också fördyringar. Enligt tjänsteutlåtandet inför KF-beslutet juni 2010 kan det handla om 160 extra miljoner per halvår. Det har gått några halvår sedan dess.

Behov av nytt beslut

Totalt torde detta innebära en fördyring och inkomstminskning i en storleksordning som gör att frågan om nytt inriktningsbeslut eller genomförandebeslut måste tas upp i fullmäktige.  Några aktuella siffror om detta har inte redovisats för kommunfullmäktige och det är hög tid att så sker. Detta är självfallet också av intresse för skattebetalarna.

Av stadens anvisningar gällande investeringar framgår bl.a. följande: ”Om avvikelse mot kommunfullmäktiges tidigare investeringsbeslut beräknas överstiga 15 procent av investeringens nettoutgift, dock minst 20 mnkr, ska nämnden lämna underlag till kommunfullmäktige för ett reviderat inriktnings- respektive genomförandebeslut. Det gäller även vid annan avvikelse av strategisk vikt, t.ex. om investeringens innehåll, funktion, lönsamhet eller kommande driftskostnader förändras avsevärt.”  

 Frågor till finansborgarrådet

Mot bakgrund av ovanstående ställer jag följande frågor till finansborgarrådet:

1. Hur mycket har  projektet Nya Slussen och förberedelserna för bussterminalen  i Katarinaberget hittills kostat?

2. Vilken är den beräknade bruttokostnaden och nettokostnaden för Slussenprojektet  i dagsläget, inklusive inkomstminskningen genom uppgörelsen med Atrium Ljungberg?

3. Har staden fått något löfte från landstinget eller staten om medfinansiering av bussterminalen?

4. Varför har kostnadskalkylerna om Slussenprojektet hemlighållits?

5. Apropå gällande anvisningar: När kommer kommunfullmäktige att få ta ställning till ett förslag om ny budget alternativt nytt inriktningsbeslut eller genomförandebeslut  för Nya Slussen?

6. Har revisorerna ställt några frågor till den politiska ledningen med anledning av Slussenprojektet och bussterminalen?

7. Vad avser den politiska majoriteten  att göra för att motsvara de krav som ställs av mark- och miljödomstolen när det gäller bussterminalen i Katarinaberget?

 


 

Det här inlägget postades i Uncategorized och har märkts med etiketterna , , . Bokmärk permalänken.

1 svar på Interpellation om Slussen

  1. slussa skriver:

    Var har du alla andra Miljöpartister?

Kommentarer är stängda.