Motion om park på Skeppsbrokajen

Skeppsbron Bilar Motion -14 P1030815Stockholms kommunfullmäktige

Motion av Åke Askensten (MP) om park istället för parkering på Skeppsbrokajen

Skeppsbron  kan bli betydligt trevligare både som kaj och trafikled. Gamla Stan är en mycket parkfattig plats.

Nu är Skeppsbrokajen en blandning av över 150 parkeringsplatser, hårda ytor och några låga byggnader. Här finns goda möjligheter att – med respekt för kajfunktionen – anlägga en park med låg växtlighet som inte stör utsikten ut mot vattnet. Minst två av byggnaderna kan rivas eller flyttas. Parkeringsplatser ska endast finnas för angöring och för funktionsnedsattas bilar.

Parken kan innehålla t.ex. minigolfbana, boulebana, träningsredskap och lekplatser.

Utrymmet för biltrafiken på Skeppsbron kan minskas och hastigheten sänkas samtidigt som framkomligheten förbättras för cyklar och bussar.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Kommunfullmäktige föreslås ge stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret  och trafikkontoret i uppdrag att  gemensamt utreda  park och förändrad biltrafik i enlighet med intentionerna i motionen.

Stockholm den 4 april 2014

Åke Askensten

Det här inlägget postades i Uncategorized och har märkts med etiketterna . Bokmärk permalänken.